Menu

Тематика бакалаврських дипломних робіт 2015-2016 н.р.

Затверджена тематика дипломних робіт освітнього ступеню "бакалавр", які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" на бакалаврській програмі кафедри бухгалтерського обліку. Захист у червні 2016 року.

з/п

П.І.П.

студента

Тема бакалаврської дипломної роботи

Науковий

керівник

1

Бирсану

Анастасія

Едуардівна

Обґрунтування технології обліку і аудиту запасів підприємства

ст. викл.

Ольховська В.В.

2

Бараболя

Юлія

Євгенівна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства к.е.н., ст. викл. Дзьобко І.П.
3

Гребенік

Анастасія

Андріївна

Обґрунтування технологій обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання д.е.н., проф. Пилипенко А.А.
4

Бондаренко

Валерія

Вахідівна

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання к.е.н., ст. викл. Дзьобко І.П.
5

Конарєва

Марія

Дмитрівна

Формування в системі обліку й аналізу виробничих запасів
інформації про ефективність їх використання

ст. викл.

Ольховська В.В.

6

Кубрак

Владислав

Юрійович

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу  грошових коштів підприємства

викл.

Жовтопуп М.М.

7

Полиняк

Юлія

Юріївна

Визначення особливостей обліку і аналізу трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

ст. викл.

Ольховська В.В.

8

Семененко

Ксенія

Едуардівна

Технологія обліку та аудиту розрахунків з податку на додану вартість

ст. викл.

Ольховська В.В.

9

Терехова

Катерина

Андріївна

Визначення особливостей обліку та аналізу зобов'язань підприємства

ст. викл.

Ольховська В.В.

10

Херхадзе

Анна

Омаріївна

Організація обліково-аналітичного забезпечення в управлінні основними засобами на підприємстві

к.е.н., доц.

Пасенко Н.С.

11

Христенко

Альона

Миколаївна

Розробка облікової політики підприємства в системі управління  дебіторською заборгованістю              

ст. викл.

Доценко Н.С.

12

Черкашина

Ольга

Григорівна

Облік в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка  його рентабельності

к.е.н., доц.

Пасенко Н.С.

13

Чуб

Ганна

Олексіївна

Розробка облікової політики підприємства в системі управління оборотними активами д.е.н., проф. Пилипенко А.А.
14

Широносова

Анастасія

Олегівна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства д.е.н., проф. Лабунська С.В.
15

Штефан

Катерина

Олегівна

Визначення особливостей обліку та аналізу зобов'язань підприємств

к.е.н., доц.

Клімов А.В.

16

Бондарук

Ярослав

Ігорович

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання к.е.н., доц. Черноіванова Г.С.
17

Гаврашенко

Ольга

Вікторівна

Організація обліку та аналізу доходів і видатків сільськогосподарського підприємства д.е.н., проф. Пилипенко А.А.
18

Даниленко

Валерія

Сергіївна

Розробка технології обліку та аналізу грошових коштів к.е.н., доц. Прокопішина О.В.
19

Євтушенко

Микита

Анатолійович

Розробка технології обліку та аналізу  діяльності малого підприємства

к.е.н., доц.

Денисюк О.В.

20

Іващенко

Олег

Миколайович

Облік та аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві к.е.н., доц. Фартушняк О.В.
21

Карпенко

Таїсія

Вікторівна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

ст. викл.

Горяєва М.С

22

Квашніна

Аліна

Сергіївна

Технологія формування кошторису доходів і видатків бюджетної установи

к.е.н., доц.

Кудіна О.М.

23

Носко

Рустам

Шахвалатович

Облік в формуванні фінансової звітності підприємства та її аналіз

к.е.н., доц.

Сахаров П.О.

24

Сергієнко

Валерія

Валентинівна

Організація обліково-аналітичного забезпечення в управлінні основними засобами на підприємстві

к.е.н., проф.

Маляревський Ю.Д.

25

Сєлєдцов

Максим

Віталійович

Організація обліку  і аналізу діяльності фізичної особи-підприємця к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С.
26

Сімонян

Стелла

Врамівна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні трудовими ресурсами  підприємства к.е.н., доц. Безкоровайна Л.В.
27

Славгородська

Аліна

Віталіївна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

ст. викл.

Доценко Н.С.

28

Спіцин

Антон

Андрійович

Облік і аналіз оборотних активів в управлінні діяльністю підприємства

ст. викл.

Ольховська В.В.

29

Ткаченко

Юлія

Олександрівна

Обґрунтування технологій обліку, аналізу й аудиту основних засобів щодо ефективного їх використання

ст. викл.

Ольховська В.В.

30

Тріщова

Дарина

Андріївна

Визначення особливостей обліку, контролю та аналізу оплати праці  на підприємстві

викл.

Назаренко О.М.

31

Хижняк

Регіна

Валеріївна

Організація обліково-аналітичного забезпечення в системі управління оборотними активами

ст. викл.

Пасічник І.Ю.

32

Худокормова

Аліна

Олександрівна

Обґрунтування технологій обліку та аналізу  основних засобів щодо ефективного їх використання

ст. викл.

Ольховська В.В.

33

Ценко

Олена

Володимирівна

Формування технології обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

ст. викл.

Ольховська В.В.

34

Шеремет

Євген

Сергійович

Звітність як інформаційна база фінансового стану для оцінки діяльності підприємства

к.е.н., доц.

Писарчук О.В.

35

Андросова

Ірина

Олександрівна

Технологія обліку, аналізу і аудиту запасів підприємства д.е.н., проф. Лабунська С.В.
36

Величко

Тетяна

Сергіївна

Облік та аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві

ст. викл.

Ольховська В.В.

37

Гончар

Юлія

Володимирівна

Технологія складання фінансової звітності суб'єкта малого бізнесу та її аналіз

к.е.н., доц.

Махота А.В.

38

Ігуменова

Ганна

Олексіївна

Облік та аналіз стипендіального забезпечення вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації

викл.

Назаренко О.М.

39

Каленіченко

Руслана

Олександрівна

Теоретичні та практичні аспекти складання звітності для оцінки його фінансового стану

к.е.н., проф.

Маляревський Ю.Д.

40

Крук

Світлана

Анатоліївна

Технологія обліку та аналізу  розрахункових операцій у закладах освіти

викл.

Назаренко О.М.

41

Літвінова

Ганна

Вячеславівна

Теоретичні та практичні аспекти складання звітності підприємства для аналізу його фінансового стану

к.е.н., доц.

Махота А.В.

42

Мариненко

Альона

Володимирівна

Організація обліку та аналіз поточних зобов'язань підприємства

викл.

Шушлякова О.В.

43

Мороз

Антон

Олександрович

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві

ст. викл.

Тирінов А.В.

44

Мороз

Оксана

Олександрівна

Формування обліково-аналітичної інформації для оцінки фінансових результатів діяльності підприємств

к.е.н., доц.

Леонова Ю.О.

45

Плеханова

Карина

Костянтинівна

Облік та аналіз в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., проф. Маляревський Ю.Д.
46

Поліщук

Тетяна

Василівна

Формування в системі обліку та  аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання

викл.

Шушлякова О.В.

47

Помазан

Дмитро

Геннадійович

Облікове забезпечення аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства к.е.н., доц. Литвиненко А.О.
48

Ряніна

Юлія

Володимирівна

Формування обліково-аналітичної інформації щодо ефективного використання виробничих запасів

ст. викл.

Ольховська В.В.

49

Сергейчук

Анастасія

Сергіївна

Обґрунтування технології обліку та аналізу  виробничих витрат підприємства

к.е.н., доц.

Денисюк О.В.

50

Собакар

Маргарита

Вікторівна

Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб'єкта малого підприємництва д.е.н., проф. Лабунська С.В.
51

Холодова

Анастасія Володимирівна

Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи та організація

к.е.н., доц.

Леонова Ю.О.

52

Бутнар

Євген

Володимирович

Теоретичні та практичні аспекти оцінки та аналізу фінансового стану підприємства к.е.н., доц. Тютлікова В.В.
53

Войкова

Олександра Олександрівна

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу прямих витрат на виробництво

к.е.н., доц.

Курган Н.В.

54

Воронцова

Вікторія

Михайлівна

Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу дебіторської заборгованості

викл.

Назаренко О.М.

55

Гонтар

Микита

Романович

Технологія обліку та аналізу  кредитного портфеля комерційного банку

к.е.н., доц.

Писарчук О.В.

56

Горобець

Євгенія

Мирославівна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання

ст. викл.

Ольховська В.В.

57

Деревянченко

Аліна

Олегівна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності бюджетної установи

к.е.н., доц.

Кудіна О.М.

58

Колмикова

Ольга

Ігорівна

Визначення особливостей обліку, аналізу й аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц.

Волошан І.Г.

59

Кузьменко

Аліна

Миколаївна

Теоретичні і практичні аспекти обліку та аналізу в формуванні  фінансових результатів діяльності підприємства викл.Чухлєбова Т.О.
60

Кулигіна

Марина

Сергіївна

Організація обліку, контролю і аналізу діяльності підприємства та  оцінка її рентабельності

ст. викл.

Тирінов А.В.

61

Нікіфорова

Анастасія Олександрівна

Методичні підходи до обліку, аналізу витрат на виробництво й формування собівартості продукції

к.е.н., доц.

Курган Н.В.

62

Очередько

Ріта

Іванівна

Формування обліково-аналітичної інформації для оцінки діяльності сільськогосподарського підприємства

викл.

Назаренко О.М.

63

Ценцовська

Ірина

Євгенівна

Визначення особливостей обліку та аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві к.е.н., доц. Литвиненко А.О.
64

Абраєв

Абдулла

Рустем огли

Методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво й формування собівартості продукції

к.е.н., доц.

Курган Н.В.

65

Акмирадов

Сердар

Мухаммедович

Організація обліку та аналіз діяльності приватного підприємця к.е.н., ст. викл. Цибулько Д.І.
66

Аразкличева

Дільшад

Довранбаївна

Формування в системі обліку інформації для  аналізу діяльності приватного підприємства викл. Сердечна С.М.
67

Байрамов

Берди

Мурадович

Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи та організація к.е.н., доц. Литвиненко А.О.
68

Батиров

Халнепес

Оразгелдієвич

Визначення шляхів вдосконалення
обліку та аналізу використання робо
чого часу на підприємстві

д.е.н., проф. Пилипенко А.А.
69

Бяшімов

Ровшен

Шохратович

Формування обліково-аналітичної інформації для визначення фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц.

Клімов А.В.

70 Мадемінов Мухамметсадик Абдимеджидович Технологія обліку та аналізу розрахункових операцій підприємства к.е.н., доц. Фартушняк О.В.
71 Махтумкулієв Аннагельди Шатгельдиєвич Формування в системі обліку та  аналізу основних засобів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.

Писарчук О.В.

72

Мередов

Селім

Сілапович

Організація обліку і аналіз оборотних матеріальних активів підприємства викл. Сердечна С.М.
73

Моллаєв

Ахмеджан Абдирасулович

Облікове забезпечення аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

викл.

Шушлякова О.В.

74 Нуннаєв Сетдармухаммет Овезмухаммедович Формування бази обліково-аналітичного забезпечення для управління фінансовими результатами підприємства

к.е.н., доц.

Махота А.В.

75

Нуриєв

Урайим

Сулейманович

Облік та аналіз розрахунків з дебіторами і кредиторами в управлінні діяльністю підприємства к.е.н., доц. Прокопішина О.В.
76

Нуруллаєв

Шерзот

Умурзанович

Бухгалтерський баланс як інформаційна база для оцінки фінансового стану підприємства

к.е.н., доц.

Кудіна О.М.

77

Реджепов

Шамухаммет Аширмухаммедович

Формування  обліково-аналітичної  інформації в управлінні дебіторської заборгованістю підприємства к.е.н., доц. Литвиненко А.О.
78

Хамзаєв

Баймурат

Хамзаєвич

Технологія обліку та аналізу оборотних активів підприємства

викл.

Шушлякова О.В.

79

Ходжієв

Артик

Азатович

Роль обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві

д.е.н., проф.

Ус Г.О.

80

Баратов

Юсуп

Амеркулієвич

Формування технології обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємства к.е.н., доц. Безкоровайна Л.В.
81

Рустамов

Ровшан

Балаяр огли

Обґрунтування впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності

викл.

Жовтопуп М.М.

82

Еркінов

Елербек

Абдулазіз  углі

Розробка технології обліку та аналізу кредиторської заборгованості підприємства

ст. викл.

Горяєва М.С.

83

Аббасов

Тогрул

Рафаїл огли

Розробка технології обліку та аналізу запасів підприємства

к.е.н., доц.

Пасенко Н.С.

84

Аймирадов

Бегенч

Гуванджович

Технологія обліку та аналізу доходів і витрат малого підприємства к.е.н., доц. Фартушняк О.В.
85

Аймирадов

Даянч

Гуванджович

Формування обліково-аналітичної інформації для оцінки ефективності використання основних засобів підприємства

к.е.н., ст. викл.

Цибулько Д.І.

86

Баймурадов

Орегелді

Технологія обліку та аналізу грошових коштів підприємства к.е.н., доц. Фартушняк О.В.
87

Байрамова

Бахар

Гуванджівна

Розробка облікової політики в системі управління дебіторською заборгованістю підприємства к.е.н., доц. Фартушняк О.В.
88

Бешімова

Маліка

Ахмеджанівна

Організація обліку наявності та руху основних засобів і контроль за їх використанням в умовах конкурентного середовища

к.е.н., доц.

Волошан І.Г.

89

Гарлиєв

Азат

Яшигелдієвич

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання к.е.н., доц. Тютлікова В.В.
90

Гусейнов

Гусейн

Амірхан огли

Технологія обліку та аналізу грошових коштів підприємства к.е.н., доц. Прокопішина О.В.
91

Джумамурадова

Говхер

Батирівна

Технологія обліку і аналізу розрахунків з оплати праці к.е.н., доц. Безкоровайна Л.В.
92

Джумамурадова Гулендам

Батирівна

Обґрунтування технології обліку і аналізу запасів підприємства к.е.н., доц. Безкоровайна Л.В.
93

Джуманазаров

Вепа

Бегмурадович

Технологія обліку та аналізу доходів і витрат на підприємстві

ст. викл.

Пасічник І.Ю.

94

Нурмухаммедов

Ахмет

Байрамбердієвич

Облікові аспекти в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства, їх аналіз та аудит

викл.

Жовтопуп М.М.

95

Ораздурдиєва Айджахан

Нурсахедівна

Технологія обліку та аналізу оборотних активів на підприємстві

ст. викл.

Пасічник І.Ю.

96

Хамраєв

Рустам

Різакулиєвич

Обґрунтування підходів щодо методики складання Балансу, його аналіз та аудит

к.е.н., доц.

Волошан І.Г.

97

Худайбердиєва

Шекер

Розимурадівна

Обліково-аналітичні аспекти формування інформаційної бази для визначення ефективності використання основних засобів к.е.н., проф. Маляревский Ю.Д.
98

Чариєв

Вепа

Бердініязович

Визначення особливостей обліку та аналізу  фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц.

Писарчук О.В.

99

Ягшиєв

Довран

Нізамієвич

Технологія обліку та аналізу оплати праці на підприємстві

ст. викл.

Пасічник І.Ю.

100 Аллаберенов Миратгелді Розробка технології обліку, аналізу та аудиту активів підприємства

викл.

Жовтопуп М.М.

101

Беренов

Юсуп

Джоракулович

Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб'єкта малого підприємства

ст. викл.

Горяєва М.С.

102

Бутаєва

Феруза Махмарежепівна

Формування в системі обліку та аналізу запасів підприємства інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц.

Волошан І.Г.

103

Вєлієв

Юсіф

Гіяс огли

Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства

ст. викл.

Тирінов А.В.

104

Джумаєв

Тайли

Ораздурдиєвич

Облік та аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві

к.е.н., доц.

Пасенко Н.С.

105

Ішанкулиєва

Еджегуль

Бабаджанівна

Формування фінансових результатів діяльності малого підприємства : обліково-аналітичний аспект

к.е.н., ст. викл.

Цибулько Д.І.

106

Максудов

Баймират

Акмамедович

Визначення особливостей обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц.

Волошан І.Г.

107

Мамедов

Емін

Ібрагім огли

Удосконалення  системи обліку та аналізу основних засобів підприємства

ст. викл.

Тирінов А.В.

108

Рахмедов

Арслан

Батирович

Визначення особливостей обліку і аналізу трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

ст. викл.

Доценко Н.С.

109

Союнова

Айгул

Курбанназарівна

Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з дебіторами та кредиторами к.е.н., ст. викл. Цибулько Д.І.
110

Узакбердієв

Мекан

Пейшембаєвич

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства к.е.н., доц. Тютлікова  В.В.
111

Халілов

Самір

Технологія обліку та аналізу запасів підприємства

д.е.н., проф.

Пилипенко А.А.

112

Атаєв

Байрам

Оразмурадович

Технологія обліку та аналізу витрат діяльності в системі управління промисловим підприємством к.е.н., доц. Черноіванова Г.С.
113

Аширов

Арслан

Атадурдиєвич

Обґрунтування напрямів вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління запасами підприємства

к.е.н., доц.

Махота А.В.

114

Бердеков

Сапармират Гурбандурдиєвич

Визначення особливостей обліку і аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві

к.е.н., доц.

Сахаров П.О.

115

Гасанов

Огтай

Шахалі огли

Організація обліку та аналіз дебіторської заборгованості підприємства к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С.
116

Ерешова

Наргіза

Атаханівна

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аналізу  дебіторської заборгованості підприємства

ст. викл.

Тирінов А.В.

117

Ілбегієв

Нурягди

Нурмурадович

Бухгалтерський баланс як інформаційна база для оцінки фінансового стану підприємства

к.е.н., ст. викл.

Дзьобко І.П.

118

Карягдиєв

Омурзак

Алтибаєвич

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці

ст. викл.

Тирінов А.В.

119

Мухиєв

Ходжаназар Торегулиєвич

Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності на підприємстві

к.е.н., доц.

Сахаров П.О.

120

Халлиєв

Езіз Аннамухаммедович

Облік та аналіз в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., ст. викл.

Дзьобко І.П.

121

Шакулов

Какаджан Шакулович

Формування технології обліку, аналізу й аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц.

Кудіна О.М.

122

Гасимзаде

Агіль

Акіф огли

Технологія обліку та аналізу розрахункових операцій підприємства к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С.
123

Гасімзаде

Джавад

Тофіг огли

Технологія обліку, аналізу та аудиту запасів підприємства викл. Сердечна С.М.
124 Гельдимурадов Паянмират

Технологія обліку та аналізу доходів і витрат малого підприємства

к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С.
125

Джумаєв

Нургелді Довлетгелдієвич

Облікова політика підприємства: методичні підходи та організація

к.е.н., доц.

Сахаров П.О.

126

Ісмаілов

Камран

Тагір огли

Облік і аналіз доходів та витрат приватного підприємця

к.е.н., доц.

Клімов А.В.

127

Йоллиєв

Нурягди Гутлимирадович

Визначення особливостей обліку та аналізу використання трудових ресурсів і фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц.

Тютлікова В.В.

128

Логманли

Арастун

Теймур огли

Облік і аналіз розрахункових операцій приватного підприємця

к.е.н., доц.

Клімов А.В.

129

Одаєв

Беглі

Тойлиєвич

Облік та аналіз оборотних матеріальних активів підприємства

к.е.н., доц.

Прокопішина О.В.

130

Плотніков

Миколай Владиславович

Облікова політика підприємства: методичні підходи та організація к.е.н., доц. Часовнікова Ю.С.
131

Чариєв

Сулейман Нурмурадович

Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами

ст. викл.

Горяєва М.С.

132

Чулбаєв

Рахман

Батирович

Організація обліку і аналізу діяльності підприємства та оцінка його рентабельності д.е.н., проф. Пилипенко А.А.
133

Аннамурадов

Овезгелді

Технологія обліку та аналізу кредиторської заборгованості  підприємства

ст. викл.

Пасічник І.Ю.

134

Бешімова

Азіза

Бабамурадівна

Особливості формування облікової політики підприємства та аналіз його діяльності

к.е.н., проф.

Маляревський Ю.Д.

135

Гамзаєв

Аміраслан

Ільгар огли

Розробка технології обліку та аналізу основних засобів підприємства

к.е.н., доц.

Пасенко Н.С.

136

Сойунов

Камілжан Жумагелдієвич

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

к.е.н., доц.

Леонова Ю.О.

137

Мамедлі

Руфат

Етібар огли

Методичні та практичні аспекти обліку та аналізу запасів підприємства

к.е.н., доц.

Леонова Ю.О.

138

Атадурдиєв

Азатджан Атадурдиєвич

Формування обліково-аналітичної інформації для визначення ефективності використання основних засобів

викл.

Чухлєбова Т.О.

139

Гурбанов

Перхат

Організація обліку і аналізу кредиторської заборгованості підприємства

викл.

Чухлєбова Т.О.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика