Menu

Тематика бакалаврських дипломних робіт 2016-2017 н.р.

Затверджена тематика дипломних робіт освітнього ступеню "бакалавр", які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" на бакалаврській програмі кафедри бухгалтерського обліку. Захист у червні 2017 року.

з/п

П.І.П. студента

Тема магістерської роботи

Науковий керівник

1.

Аббасов Аббас Муса огли

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц., Часовнікова Ю.С.

2.

Абдиєв Ельчін Бахтіяр огли

Обґрунтування технології обліку і аналізу оборотних активів підприємства

к.е.н., доц., Безкоровайна Л.В.

3.

Абдуллаєв Шавкат Полатович

Обґрунтування методики складання фінансової звітності підприємства та її аналіз

к.е.н., доц., Клімов А.В.

4.

Авраменко Тетяна Ігорівна

Формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління прибутком підприємства

к.е.н., доц., Махота А. В.

5.

Агаєв Юксел Салман огли

Розробка технології обліку і аналізу кредиторської заборгованості підприємства

ст. викл., Горяєва М.С.

6.

Аннагурбанов Джумагелді Гарагелдієвич

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для аналізу його фінансового стану

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

7.

Акджа Емре  

Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу кредиторської заборгованості

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

8.

Акімов Іхласбек Карімбаєвич

Обґрунтування технології обліку і аналізу необоротних активів підприємства

к.е.н., доц., Дзьобко І.П.

9.

Алекберов Гасан Аловсат огли

Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами  підприємства

к.е.н., доц., Махота А. В.

10.

Алланазаров Солтанмират Алланазарович

Роль облікової інформації у визначенні фінансових результатів діяльності підприємства

д.е.н., проф., Ус Г.О.

11.

Аннаоразов Мират Нурмухамедович

Формування інформаційної бази для аналізу фінансового стану підприємства

к.е.н., доц., Сахаров П.О.

12.

Артикмирадов Абдирахман Какадурдиєвич

Розробка технології обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства

к.е.н., доц., Леонова Ю.О.

13.

Атаєв Ислам Мерданович

Формування технології обліку доходів і витрат підприємства

к.е.н., доц., Фартушняк О.В.

14.

Атхамжонов Анвар Гайрат углі

Розробка облікової політики в системі управління суб'єктом господарювання

к.е.н., доц., Часовнікова Ю.С.

15.

Ахмедов Раміл Фікрет огли

Обґрунтування методичних підходів до обліку і аналізу основних засобів промислового підприємства

к.е.н., доц., Махота А. В.

16.

Ахунова Муслімажон Муснісжон кизи

Формування технології обліку і аналізу оборотних активів підприємства

к.е.н., доц., Дзьобко І.П.

17.

Аширова Мяхрі  

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

18.

Бабаєв Гурбанмурат Юсупович

Обґрунтування технології обліку і аналізу оборотних активів підприємства

д.е.н., проф., Ус Г.О.

19.

Бабалікова Анастасія Романівна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

викл. (заступник головного бухгалтера ХНЕУ ім. С. Кузнеця) Назаренко О.М.

20.

Байрамли Умід Везір огли

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

21.

Байрачна Анна Василівна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

ст. викл., Горяєва М.С.

22.

Бакиєв Умит Аразгулиєвич

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні основними засобами підприємства

к.е.н., доц., Фартушняк О.В.

23.

Барабаш  Анна Юріївна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

к.е.н., доц., Єремейчук Р.А.

24.

Бахадирова Наргіза Бахадирівна

Організація обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами  підприємства

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

25.

Бобух Аліна Віталіївна

Обґрунтування технології обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

26.

Бозаганов Аширгелді Ходжагелдиєвич

Роль обліку і аналізу в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

27.

Брижатюк Діана Григорівна

Обґрунтування методики складання балансу комерційного банку, його аналіз та аудит

к.е.н., доц., Єремейчук Р.А.

28.

Бутко Тетяна Володимирівна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц., Пасенко Н.С.

29.

Василенко Вероніка Сергіївна

Обґрунтування обліково-аналітичної складової управління фінансовими результатами діяльності підприємства

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

30.

Гасанов Гусейн Тарверді огли

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

к.е.н., доц., Безкоровайна Л.В.

31.

Гасимзаде Аділь Акіф огли

Обґрунтування технології обліку і аналізу оплати праці на промисловому підприємстві

к.е.н., доц., Махота А. В.

32.

Гомбесса Де Флорентін

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц., Тютлікова В.В.

33.

Гриневич Катерина Віталіївна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності бюджетної установи та її аналіз

к.е.н., доц., Кудіна О.М.

34.

Грузіна Ірина Володимирівна

Обґрунтування методики складання фінансової звітності бюджетної установи, її аналіз і аудит

к.е.н., доц., Кудіна О.М.

35.

Грушко Альона Ігорівна

Організація обліку наявності, стану і руху основних засобів та аналізу їх використання

к.е.н., доц., Єремейчук Р.А.

36.

Гурбангулиєв Мекан Сапардурдиєвич

Формування інформаційної бази для аналізу та аудиту фінансового стану підприємства

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

37.

Джавадзаде Расул Парвіз огли

Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту основних засобів з метою підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

38.

Джумаєв Нуріддін Атаханович

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві

д.е.н., проф., Ус Г.О.

39.

Дмитришина Вікторія Вадимівна

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту витрат з оплати праці в банківській установі

викл. (заступник головного бухгалтера ХНЕУ ім. С. Кузнеця) Назаренко О.М.

40.

Домогацька Марія Василівна

Формування облікової інформації щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства та їх аналіз

ст. викл.  Ольховська В.В.

41.

Дугінова Інна Олександрівна

Формування в обліку інформаційної бази для визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства та її аналіз

к.е.н., доц., Литвиненко А.О.

42.

Єнь Лідія Юріївна

Теоретичні та практичні аспекти складання звітності підприємства для аналізу його фінансового стану

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

43.

Журавель Олена Юріївна

Формування інформаційної бази для аналізу та аудиту фінансового стану підприємства

д.е.н., проф., Ус Г.О.

44.

Забашта Аліна Віталіївна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання на сільськогосподарському підприємстві

к.е.н., доц., Махота А. В.

45.

Заїченко Євгенія Сергіївна

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства та її впливу на фінансовий стан підприємства

к.е.н., ст. викл., Пасічник І.Ю.

46.

Йолдашов Бабаджан Расулович

Облікові аспекти формування фінансових результатів діяльності підприємства та їх аналіз

к.е.н., доц., Курган Н.В.

47.

Йолмирадов Мекан Алтимирадович

Організація обліку витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції

к.е.н., доц., Сахаров П.О.

48.

Імамов Алі Джалал огли

Обґрунтування технології обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

49.

Карбан Ольга Володимирівна

Розробка технології обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в бюджетній установі

викл. (заступник головного бухгалтера ХНЕУ ім. С. Кузнеця) Назаренко О.М.

50.

Касімова Юлія Геннадіївна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц., Прокопішина О.В.

51.

Ковальова Марина Олегівна

Вплив технології обліку матеріальних оборотних активів на результати діяльності підприємства

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

52.

Кравчук Ірина Олександрівна

Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб’єкта малого підприємництва

к.е.н., доц., Пасенко Н.С.

53.

Крокосенко Валерія Вадимівна

Розробка технології обліку, аналізу й аудиту розрахунків з оплати праці

викл. (заступник головного бухгалтера ХНЕУ ім. С. Кузнеця) Назаренко О.М.

54.

Курбанова Дурсунджемал Оразмурадівна

Формування технології обліку і аналізу доходів і витрат діяльності підприємства

к.е.н., доц., Безкоровайна Л.В.

55.

Лихольот Тетяна Олегівна

Обґрунтування технології обліку, аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання

ст. викл., Горяєва М.С.

56.

Ліпік Олена Євгенівна

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості підприємства

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

57.

Ломака Яна Олександрівна

Розробка технології обліку й аналізу розрахунків з оплати праці

к.е.н., доц., Литвиненко А.О.

58.

Лютий Віталій Володимирович

Розробка облікової політики підприємства в системі управління оборотними активами

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

59.

Магеррамлі Орхан Ельман огли

Обґрунтування впливу облікової інформації на оцінку результатів діяльності підприємства

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

60.

Мануйлікова Ліна Юріївна

Формування фінансової звітності як інформаційної база оцінки фінансового стану підприємства

ст. викл.  Ольховська В.В.

61.

Марданли Орхан Таваккюль огли        

Дослідження особливостей обліку, аналізу  і аудиту виробничих витрат підприємства та формування собівартості продукції

к.е.н., доц., Курган Н.В.

62.

Марлиєв Рахат Іклимович

Розробка технології обліку та аналізу розрахункових операцій підприємства

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

63.

Масута Амур Дултран

Обґрунтування технології обліку і аналізу оборотних активів підприємства

к.е.н., ст. викл., Пасічник І.Ю.

64.

Махаррамов Джабір Джавід огли

Роль обліку і аналізу в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц., Часовнікова Ю.С.

65.

Мелєх Анна Сергіївна

Обґрунтування методичних підходів до обліку витрат виробництва та аналіз собівартості продукції

к.е.н., доц., Курган Н.В.

66.

Мілінтєєва Роксоляна Євгенівна

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності бюджетної установи

викл. (заступник головного бухгалтера ХНЕУ ім. С. Кузнеця) Назаренко О.М.

67.

Моджеков Арслан Аманмухамедович

Дослідження особливостей обліку і аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

д.е.н., проф., Ус Г.О.

68.

Морозова Ганна Андріївна

Теоретичні і методичні аспекти обліку та аналізу в визначенні фінансових результатів діяльності підприємства

д.е.н., проф., Лабунська С. В.

69.

Муратова Катерина Сергіївна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні основними засобами підприємства

к.е.н., доц., Прокопішина О.В.

70.

Назаров Рінат Нармурадович

Визначення особливостей обліку використання трудових ресурсів та аналізу фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц., Тютлікова В.В.

71.

Нармурадов Нурідін Бахтіярович

Вплив обліку на фінансові результати діяльності підприємства, їх аналіз та аудит

к.е.н., доц., Кудіна О.М.

72.

Нкунку-Нджонджі Таніо  

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства

к.е.н., ст. викл., Пасічник І.Ю.

73.

Носіров Жавохірхон Іхтійор углі

Вплив системи обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства

к.е.н., доц., Клімов А.В.

74.

Нуримов Сердар Акмирадович

Облік та аналіз кредиторської заборгованості підприємства: методичні підходи та організація

к.е.н., доц., Леонова Ю.О.

75.

Одаєв Бахбіт Тойлиєвич

Теоретичні та практичні аспекти складання звітності суб’єктів малого підприємництва для аналізу їх діяльності

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

76.

Осадча Катерина Андріївна

Формування обліково-аналітичної підтримки розрахунків підприємства з кредиторами

к.е.н., доц., Махота А. В.

77.

Перепелиця Ганна Михайлівна

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації  щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

78.

Помазан Алла Валентинівна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Литвиненко А.О.

79.

Похил Євгеній Сергійович

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

80.

Расулзаде Гусейн Рафаель огли

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц., Леонова Ю.О.

81.

Реуцька Юлія Вадимівна

Обґрунтування технології обліку і аналізу  власного капіталу підприємства

к.е.н., доц., Махота А. В.

82.

Рєзван Владислава Віталіївна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Прокопішина О.В.

83.

Рзаєв Фарід Муталлім огли

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Махота А. В.

84.

Розиєва Умида Мурадівна

Формування облікової політики підприємства та визначення її впливу на результати діяльності

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

85.

Рубан Віталіна Володимирівна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Тютлікова В.В.

86.

Рустамов Уміджан Рустамович

Розробка моделі обліку  і аналізу  дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

к.е.н., доц., Пасенко Н.С.

87.

Сейітгулиєв Ширнепес Чарибайриєвич

Формування інформаційної бази для аналізу й аудиту фінансового стану підприємства

к.е.н., доц., Клімов А.В.

88.

Семендеров Гадамжан Хасанович

Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємства

д.е.н., проф., Ус Г.О.

89.

Сергейчук Анастасія Сергіївна

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості підприємства та визначення її впливу на фінансовий стан підприємства

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

90.

Сименко Юлія Олександрівна

Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц., Литвиненко А.О.

91.

Сирадоєва Анастасія Олександрівна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Волошан І.Г.

92.

Сіваков Олексій  Миколайович

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

93.

Сілапов Гадам Нурмурадович

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц., Дзьобко І.П.

94.

Слєпченко Анна Вікторівна

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації щодо ефективності їх використання

д.е.н., проф., Лабунська С. В.

95.

Солодовнікова Євгенія Олександрівна

Формування інформаційної бази для оцінки фінансового стану підприємства

д.е.н., проф., Червяков І.М.

96.

Софеніна Поліна Сергіївна

Обґрунтування технології складання звіту про фінансові результати, його аналізу та аудиту

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

97.

Стешкіна Наталія Віталіївна

Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу дебіторської заборгованості

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

98.

Тадаєв Юрій Владиславович

Формування облікової політики та визначення її впливу на ефективність діяльності підприємства

к.е.н., доц., Сахаров П.О.

99.

Таджімов Данійор Сапарбаєвич

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

ст. викл., Горяєва М.С.

100.

Тахіров Ніяз Ільяс огли

Дослідження особливостей обліку  та аналізу діяльності малого підприємства

к.е.н., доц., Часовнікова Ю.С.

101.

Тимченко Лілія Миколаївна

Розробка технології обліку та аналізу основних засобів з метою  ефективного їх використання

ст. викл.  Ольховська В.В.

102.

Фатуллаєв Гейдар Гадір огли

Формування облікової інформації щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства та їх аналіз

к.е.н., доц., Тирінов А.В.

103.

Халігов Орхан Фейзулла огли

Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи та організація

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

104.

Халмухоммедов Ахмед Халмирадович

Обґрунтування методики складання балансу, його аналіз  і аудит

к.е.н., доц., Волошан І.Г.

105.

Хамраєва Джемал Різакулиївна

Формування в системі обліку і аналізу запасів підприємства інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц., Волошан І.Г.

106.

Хемрагулиєв Мерген  

Розробка технології обліку і аналізу кредиторської заборгованості підприємства

к.е.н., доц., Маляревський Ю.Д.

107.

Ходжагулиєв Халмират Гочмурадович

Формування в системі обліку та аналізу  запасів інформації про ефективність їх використання

д.е.н., проф., Пилипенко А.А.

108.

Ходжамирадов Мекан Какагелдієвич

Облікові аспекти визначення фінансових результатів діяльності підприємства та їх аналіз

к.е.н., ст. викл., Пасічник І.Ю.

109.

Худайкулиєва Енеджан Джоракулиївна

Формування обліково-аналітичного забезпечення розрахунків підприємства з дебіторами

к.е.н., доц., Фартушняк О.В.

110.

Худайкулиєва Гулджахан  Атабаївна

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу грошових коштів підприємства

к.е.н., доц., Фартушняк О.В.

111.

Чариєв Ораз Бабамирадович

Методичні підходи до обліку і аналізу основних засобів підприємства

к.е.н., доц., Денисюк О.В.

112.

Чобітько Дар'я Олександрівна

Формування облікової політики в системі управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства

д.е.н., проф., Червяков І.М.

113.

Шадманов Миратджан Бахтіярович

Облік, аналіз та аудит в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц., Денисюк О.В.

114.

Шевченко Юлія Ігорівна

Формування інформаційної бази для аналізу та аудиту фінансового стану підприємства

к.е.н., доц., Тютлікова В.В.

115.

Шейка  Аліна Віталіївна

Розробка облікової політики підприємства в системі управління запасами підприємства

к.е.н., доц., Писарчук О.В.

116.

Юсіфов Асім Хікмет огли

Технологія обліку та аналізу грошових коштів і розрахункових операцій підприємства

к.е.н., доц., Безкоровайна Л.В.

117.

Юшкевич Руслана Андріївна

Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

д.е.н., проф., Лабунська С.В.

118.

Якімова Анжеліка Олегівна

Розробка технології обліку та аналізу доходів і витрат діяльності підприємства

д.е.н., проф., Ус Г.О.

119.

Ярашов Ісмаіл Ібрагімович

Роль обліку, аналізу та аудиту в формуванні фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц., Пасенко Н.С.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика