Menu

Тематика дипломних робіт освітнього ступеня "магістр" денної форми навчання за спеціальністю 8.03050901 "Облік і аудит" по кафедрі бухгалтерського обліку

 

з/п

П.І.П.

студента

Тема магістерської роботи

Науковий

керівник

1 Аксьонова  Ангеліна Сергіївна Організація бухгалтерського обліку і  аналізу в умовах аутсорсингу

к.е.н., доц.,

Денисюк О.В.

2 Безкоровайна Олеся Олександрівна Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

3 Бобришева Марина Миколаївна Формування технології обліку, аналізу та аудиту витрат
в системі управління діяльністю підприємства

к.е.н., проф.,

Маляревський Ю.Д.

4 Богданчук Олександра Леонідівна Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

5 Бурлака Світлана Миколаївна Організація обліку та аналізу виробничих запасів в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства

к.е.н., доц.,

Махота А.В.

6

Гайдай

Наталія Михайлівна

Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів банку в системі бухгалтерського обліку, його аналіз та аудит

к.е.н., доц.,

Литвиненко А.О.

7

Гогой

Інна

Юріївна

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування

к.е.н., доц.,

Ялдін І.В.

8

Лобанова

Ліля Олександрівна

Розробка технології облікуі контролю наявності та руху необоротних активів бюджетної установи

к.е.н., доц.,

Кудіна О.М.

9

Жиліна

Юлія

Петрівна

Формування обліково-аналітичного забезпечення розрахункових операцій в системі управління діяльністю підприємства

к.е.н., доц.,

Фартушняк О.В.

10

Зінченко

Анна

Сергіївна

Використання обліково-аналітичної інформації про валютні операції банку для прийняття управлінських рішень

к.е.н., доц.,

Литвиненко А.О.

11 Кальницька Вікторія Віталіївна Розробка технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці

к.е.н., доц.,

Прокопішина О.В.

12 Кандиба Катерина Олександрівна Удосконалення системи обліку та аналізу основних  засобів з метою підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства к.е.н., проф., Маляревський Ю.Д.
13 Каравічева Олександра Андріївна Розробка облікової політики підприємства

к.е.н., доц.,

Часовнікова Ю.С.

14 Катков Костянтин Сергійович Формування в системі обліку та аналізу  оборотних активів підприємства інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.,

Часовнікова Ю.С.

15

Колєсник

Роман Вікторович

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.,

Ялдін І.В.

16

Хусаінова

Галина

Мирославівна

Формування технології обліку, контролю та аналізу витрат в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства

к.е.н., доц.,

Писарчук О.В.

17

Короткова

Анна

Валеріївна

Розробка облікової політики  суб'єкта  малого підприємництва

к.е.н., доц.,

Курган Н.В

18 Костенко Віталіна Миколаївна Організація бухгалтерського відображення процесів відтворення біологічних активів у рослинництві

к.е.н., доц.,

Писарчук О.В.

19

Крута

Любов

Сергіївна

Організація обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

20

Курбанов Фархат

Нуретдінович

Обґрунтування впливу облікової інформації на оцінку результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц.,

Ялдін І.В.

21

Курило

Аліна Володимирівна

Формування в системі обліку та аналізу  запасів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.,

Волошан І.Г.

22

Левченко Мирослава

Миколаївна

Організація обліку трудових ресурсів та аналіз фонду оплати праці на підприємстві

к.е.н., доц.,

Тютлікова В.В.

23 Литвинова Людмила Вікторівна Організація обліку заробітної плати в управлінні розвитком персоналу підприємства

к.е.н., доц.,

Сахаров П.О.

24 Лопоносова Карина Артурівна Формування обліково-аналітичного забезпечення оцінки фінансового стану у системі управління підприємством

 к.е.н., доц.,

Кудіна О.М.

25 Марченко Вікторія Віталіївна Визначення впливу моделі обліку запасів на діяльність підприємства, її аналіз та аудит

д.е.н., проф.,

Ус Г.О.

26

Ніконович

Дар’я

Сергіївна

Обліково-аналітичне забезпечення управління накладними витратами машинобудівного підприємства.

к.е.н., доц.,

Курган Н.В

27 Плюсніна Наталія Володимирівна Обґрунтування впливу облікової інформації  на оцінку результатів діяльності підприємства

д.е.н., проф.,

Ус Г.О.

28

Погрібняк Дарина

Сергіївна

Обґрунтування методики обліку виробничих витрат і визначення собівартості продукції

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

29 Прокопенко Дарія Анатоліївна Обліково-аналітичні аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства

д.е.н., проф.,

Лабунська С.В.

30

Грищук

Катерина

Валентинівна

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами сільськогосподарського підприємства

к.е.н., доц.,

Махота А.В.

31

Рисєва

Євгенія Володимирівна

Розробка технології обліку та аналізу оборотних активів сільськогосподарського підприємства

к.е.н., доц.,

Безкоровайна Л.В.

32

Руденко

Ольга

Вікторівна

Облік та оподаткування діяльності сільськогосподарського підприємства

к.е.н., доц.,

Прокопішина О.В.

33

Світлична

Ольга

Сергіївна

Обґрунтування технології обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання

к.е.н., доц.,

Фартушняк О.В.

34

Сосновик

Юлія

Юріївна

Методичні підходи до обліку і аналізу витрат на виробництво та формування собівартості продукції

к.е.н., доц.,

Пасенко Н.С.

35

Староконь

Юрій

Сергійович

Проблеми організації обліку та  формування облікової політики малого підприємства

к.е.н., доц.,

Часовнікова Ю.С.

36

Усатий

Андрій Вікторович

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

к.е.н., доц.,

Денисюк О.В.

37

Ходжакулиєва Соня

Курбанівна

Обґрунтування методичних підходів до обліку та аналізу фінансового стану підприємства

к.е.н., доц.,

Безкоровайна Л.В.

38

Хомюк

Анна

Василівна

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.,

Пасенко Н.С.

39 Хричікова Марина Олександрівна Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективності їх використання

к.е.н., доц.,

Тютлікова В.В.

40 Шевченко Олександра Андріївна Організація торгівельної діяльності малого підприємства, її облік та аналіз

к.е.н., доц.,

Волошан І.Г.

41 Шмарівоз Світлана Григорівна Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

к.е.н., доц.,

Сахаров П.О.

42 Шупікова Наталія Михайлівна Організація обліку та аналіз витрат діяльності в управлінні підприємством

к.е.н., доц.,

Черноіванова Г.С.

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика