Menu

Тематика магістерських дипломних робіт 2016-2017 н.р.

Затверджена тематика дипломних робіт освітнього ступеню "магістр", які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" на магістерській програмі кафедри бухгалтерського обліку "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання"

 

з/п

П.І.П.

студента

Тема магістерської роботи

Науковий

керівник

1.

Анастасова Кристина

Сергіївна

Організація обліку необоротних активів в системі управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

2.

Ахметова

Карина

Маратівна

Розвиток облікового забезпечення формування та аналізу Звіту про фінансові результати діяльності підприємства

к.е.н., доц.,

Литвиненко А.О.

3.

Баличева

Юлія

Іванівна

Організація облікового процесу в діяльності фізичної особи-підприємця

к.е.н., доц.,

Часовнікова Ю.С.

4.

Бебех

Анастасія Олександрівна

Формування інформаційної бази для управління грошовими потоками підприємства

д.е.н., проф.,

Лабунська С. В.

5.

Бистро

Вікторія Володимирівна

Формування в системі обліку та аналізу запасів інформації про ефективність їх використання

к.е.н., доц.,

Волошан І. Г

6.

Васильченко

Ірина Володимирівна

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства

к.е.н., доц.,

Безкоровайна Л.В.

7.

Галущак

Анна Вікторівна

Розвиток системи обліку та аналізу основних засобів як основи підвищення ефективності їх використання на комунальному підприємстві

к.е.н., доц.,

Волошан І.Г.

8.

Гога

Ірина

Геннадіївна

Організація обліково-аналітичного забезпечення управління запасами підприємства

к.е.н., доц.,

Маляревський Ю.Д.

9.

Гуляєва

Юлія

Геннадіївна

Розробка технології формування кошторису бюджетної установи та організація обліку і контролю його виконання

к.е.н., доц.,

Дзьобко І.П.

0.

Дограшвілі

Марина

Бадріївна

Формування в системі обліку і аналізу виробничих запасів підприємства інформації щодо ефективності їх використання

д.е.н., проф.,

Червяков І.М.

1.

Дяченко

Ольга

Олексіївна

Організація обліково-аналітичної підтримки зростання ефективності використання запасів підприємства

к.е.н., доц.,

Литвиненко А.О.

2.

Захарова

Олена

Віталіївна

Формування в системі обліку основних засобів інформації щодо ефективного їх використання

к.е.н., доц.,

Маляревський Ю.Д.

3.

Зуєнко

Дмитро

Дмитрович

Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань

д.е.н., проф.,

Пилипенко А.А.

4.

Кайда

Світлана

Федорівна

Формування фінансової звітності як інформаційної бази управління діяльністю підприємством

к.е.н., доц.,

Прокопішина О.В.

5.

Качала

Людмила Олександрівна

Формування в системі обліку основних засобів інформації щодо ефективного їх використання

к.е.н., доц.,

Денисюк О.В.

6.

Кіпренко

Аліна

Юріївна

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими витратами підприємства

к.е.н., доц.,

Курган Н.В.

7.

Ковальчук

Анна

Сергіївна

Організація обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком аграрного підприємства

к.е.н., доц.,

Курган Н.В.

8. Корнієнко Маргарита Олександрівна Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів інформації щодо ефективного їх використання

д.е.н., проф.,

Лабунська С. В.

9.

Лєбошина

Тетяна Олександрівна

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні активами підприємства

к.е.н., доц.,

Пасенко Н.С.

0.

Лозенко

Аліна

Євгеніївна

Розвиток системи обліку необоротних активів бюджетної установи та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей

к.е.н., доц.,

Єремейчук Р.А.

10.

Ляшенко

Лілія Владиславівна

Організація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством

к.е.н., доц.,

Фартушняк О.В.

11.

Мостовенко

Дар'я

Юріївна

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аналізу розрахунків торгівельного підприємства

к.е.н., доц.,

Махота А. В.

12.

Нікітіна

Людмила

Юріївна

Обґрунтування вибору методу обліку для оцінки та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

к.е.н., доц.,

Писарчук О.В.

13.

Олініченко

Ксенія

Миколаївна

Формування в  обліку інформації для оцінки та аналізу фінансових результатів діяльності малого підприємства

к.е.н., доц.,

Махота А.В

14.

Оразгелдиєва

Енеш

Формування інформаційної бази для аналізу фінансового стану підприємства

к.е.н., доц.,

Писарчук О.В.

15.

Петулько

Оксана

Євгеніївна

Організація обліку і аналізу торгівельної діяльності малого підприємства

к.е.н., доц.,

Дзьобко І.П.

16.

Резников

Мирослав

Олегович

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці підприємства

к.е.н., доц.,

Єремейчук Р.А.

17.

Рощупкіна

Марина

Сергіївна

Розробка технології обліку запасів  бюджетної установи та контроль за їх виконанням

к.е.н., доц.,

Єремейчук Р.А.

18.

Сідоряк

Ксенія

Сергіївна

Формування фінансової звітності як інформаційної бази для прийняття управлінських рішень

к.е.н., доц.,

Тютлікова В.В.

19.

Теплицька

Аліна

Миколаївна

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління поточними біологічними активами

д.е.н., проф.,

Ус Г.О.

20. Удовіченко Владислав Вікторович Розробка облікової політики в системі управління підприємством

к.е.н., доц.,

Часовнікова Ю.С.

21.

Фоменко Карина Юріївна

Розробка технології обліку та аналізу оборотних активів  підприємства

к.е.н., доц.,

Безкоровайна Л.В.

22.

Шевченко

Михайло Сергійович

Формування облікової інформації в системі контролю і аналізу запасів бюджетної установи

к.е.н., доц.,

Кудіна О. М.

23.

Ющик

Ярослава

Сергіївна

Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства

к.е.н., доц.,

Пасенко Н.С.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика