Menu

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
Спеціалізація «Фінансово-економічна безпека»

Набір на програму почнеться у 2018 році

Метою програми підготовки бакалавра «Фінансово-економічна безпека» є підготовка компетентних фахівців – економістів-аналітиків, бухгалтерів-експертів, консультантів з економічних питань, економістів з податків і зборів, аналітиків консолідованої інформації, економістів з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Конкурентною перевагою бакалаврської програми є якісне поєднання економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту як найважливіших функцій управління безпекою фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання в умовах динамічного бізнес-середовища. Продовживши навчання за освітнім ступенем магістра в рамках програми "Управління фінансово-економічною безпекою" Ви отримуєте дипломи за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (бакалавр) та 073 "Менеджмент" (магістр). Саме сполучення цих спеціальностей створює унікального фахівця, попит на ринку праці на якого завжди залишатиметься стабільно високим

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ

- застосовувати методи аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності;
- спостерігати за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів та запобігання втратам і непродуктивним витратам;
- проводити комплексний аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності, розробляти пропозиції з усунення чинників загроз фінансово-господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
- забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів фінансово-економічної звітності порівнянною та достовірною інформацією про діяльність підприємства, його майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки.

СКЛАД ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

- Основи управління фінансово-економічною безпекою – теоретичні і практичні особливості діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки господарської діяльності суб'єктів господарювання;
- Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті – механізми прийняття управлінських рішень, аналітичний інструментарій процесів прийняття та реалізації управлінських рішень;
- Аудит в управлінні фінансово-економічною безпекою – перевірка та контроль обліково-аналітичної діяльності в торгових підприємствах, банках, бюджетних установах, на фондовому ринку, сільськогосподарських підприємствах, транспортних та будівельних підприємствах;
- Фінансова звітність за національними та міжнародними стандартами – міжнародні стандарти формування обліково-аналітичної звітності суб'єктів господарювання;
- Стратегічний управлінський облік – поєднання в рамках єдиної системи фінансового і управлінського обліку і забезпечення фахівців економічною інформацією для прийняття ефективних рішень та оцінки діяльності підприємства.1

 

Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика