Menu

Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності

Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власностіСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н, доцент. Ю. С. Часовнікова, к.е.н., проф. Ю.Д. Маляревський

Коротка анотація дисципліни
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Дисципліна дає можливість визначити порядок організації обліку та особливості діяльності підприємств різних форм, видів та галузей економіки. Діяльність підприємств різних галузей в умовах ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють переважне значення подальшого вдосконалення як системи управління підприємством в цілому так і окремої підсистеми обліку. Недоліки організації викликають недосконалість обліку, неточність та затримку подання й обробки економічної інформації, призводять до заплутаності, створення умов для зловживань, збільшення витрат підприємства. Наявність розривів часу між моментом одержання обліково-економічної інформації і моментом її застосування перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства.

При вивченні дисципліни буде розглянуто порядок організації обліку, здійснення діяльності та особливості відображення в обліку господарських операцій на підприємствах різних організаційних форм з урахуванням їх особливостей. Розглядатимуться конкретні практичні аспекти організації обліку діяльності підприємств та приватних підприємців за різними формами господарювання, страхових, рекламних, туристичних підприємств, готелів та ресторанів, посередницьких та неприбуткових організацій.

Мета та основні задачі дисципліни

Мета дисципліни полягає у наданні студентам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо організації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм та форм власності. Задачі дисципліни полягають у вивченні організаційних основ діяльності та організації обліку суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм та форм власності.
Теми включають:
Класифікація організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності в Україні
Організація обліку на підприємствах різних форм власності
Облікова політика підприємств залежно від виду їх економічної діяльності
Особливості організації обліку посередницької діяльності
Організація обліку діяльності в рекламному бізнесі
Організація обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу
Організація обліку діяльності страхових компаній
Організація обліку суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу та побутових послуг
Організація обліку діяльності інших організацій.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:
• знати сутність організації обліку та облікової політики суб’єктів різних форм власності;
• знати основні організаційно-правові форми господарювання та види економічної діяльності в Україні;
• вміти використовувати законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність суб’єктів різних організаційно-правових форм та форм власності;
• вміти визначати мету і завдання організації обліку на підприємстві в залежності від галузі його діяльності та форми господарювання;
• знати загальні принципи організації облікового процесу на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм;
• вміти складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та про облікову політику підприємства залежно від та форми його господарювання;
• знати особливості організації облікового процесу на окремих ділянках обліку та різних типах підприємств;
• знати особливості організації обліку посередницької та страхової діяльності, організацію діяльності в рекламному, туристичному, готельно-ресторанному бізнесі, а також неприбуткових організацій;
• вміти обліковувати доходи, витрати та фінансові результати підприємств страхової, рекламної, туристичної, готельно-ресторанної, видавничої, побутової, посередницької галузі.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання основ підприємницької діяльності, фінансового обліку, обліку за видами економічної діяльності, обліку і оподаткування суб’єктів малого підприємництва, організації обліку.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика