Menu

Сотнікова Ольга Олександрівна
наукові та навчально методичні праці

 

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Под общ. ред. канд. экон. наук, доцента П.С. Тютюнника / Тютюнник П.С., Стародубова Г.М., Андриенко В.А., Петренко Л.Ф., Волошан И.Г., Сотникова О.А., Жовтопуп Н.Н., Сахаров П.А. - Х.: ИД ИНЖЕК", 2008. - 504 с.

2. Бухгалтерський облік / Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доцента П.С. Тютюнника / П.С. Тютюнник, Г.М. Стародубова, В.О. Андрієнко, Л.Ф. Петренко, І.Г. Волошан, О.О. Сотнікова, М.М. Жовтопуп, П.О. Сахаров. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 416 с.

3.Макроэкономика в структурно-логических схемах: Учебное пособие. / Сотникова О. А., Сотников В. И. - Х.: ИД ИНЖЕК", 2006. - 252 с.

4.Основы экономических знаний: Учебное пособие / Под общ. ред. докт.экон. наук, проф.     П. А. Орлова / Орлов П. А., Хохлов Н. П., Сотникова О. А. и др. Харьков, Изд. ХГЭУ, 2002.- 212c.

5.Основы экономических знаний для абитуриентов: Учебное пособие / Под общ. ред. докт.экон. наук, проф. П. А. Орлова / Орлов П. А., Хохлов Н. П., Сотникова О. А. и др Харьков, ИД „ИНЖЭК”, 2003. . -212 с.

6. Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 1 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 212 с.

7. Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 2 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Андрієнко В.О., Доценко Н.С., Волошан І.Г., Жовтопуп М.М., Сахаров П.О.Харків, Вид. ХНЕУ, 2009. - 388 с.Статті у фахових виданнях

1. Сотникова О. А. Государственная собственность в экономической системе Украины /     О. А. Сотникова. Харків, Вісник ХДЕУ. – 1999. – №3 (11). – С. 25-27.

2. Сотникова О. А. Об упрощенной системе учета малого бизнеса/ О. А. Сотникова. Харків, Вісник ХДЕУ.– 1999. №4 (12). – С. 43-45.

3. Сотникова О. А.Виртуальная экономика как составная часть инновационной политики Украины / О. А. Сотникова // Управління розвитком. – 2007. – №8. – С.56-58.

4. Сотнікова О. О. Періодизація життєвого циклу інноваційного процесу / О. О. Сотнікова // Економіка розвитку. – 2011. – №2(58). – С.75-76.

Інші видання та матеріали конференцій

1. Сотникова О. А. Виртуальная экономика как составная часть инновационной политики Украины / О. А. Сотникова: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою», (Харків, 14-15 грудня 2007 р.). Харків. Вид. ХНЕУ, 2007. – С.46-48.


Методичні розробки

1.Задания для самостоятельной работы по курсам „Бухгалтерский учет” и „Учет и аудит” для студ. спец. 7.050210, 7.050108, 8.000007, 7.050102, 7.050110, 7.050401. /Сост.О.А.Сотникова, Л.Н. Плетникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002.–28 с.

2.Методические рекомендации к контрольной работе по курсу «Бухгалтерский учет» для студентов специальности 7.050104 заочной формы обучения /Сост. Ю.Д.Маляревський, О.А.Сотникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2000.–12 с.

3.Методические рекомендации к практическим заданиям по курсу „Бухгалтерский учет” для студ. спец. 7.050201, 8.000007. /Сост.О.А.Сотникова .– Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002.–16 с.

4.Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу ”Бухгалтерский учет” для студентов специальностей 8.000007, 7.050201 /Сост.О.А.Сотникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004.–32 с.

5.Методические рекомендации по курсам „Бухгалтерский учет” и „Учет и аудит” для студ. спец. 7.050201, 7.050108, 7.050102, 7.050110, 7.0500401 /Сост.О.А.Сотникова, Л.Н. Плетникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002.–16 с.

6.Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання / Укл. П.С. Тютюнник, О.О.Сотнікова, Г.Е.Яковлева, Н.В.Сімченко Н.В. Глєбова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 64 с.

7.Програма курсу ”Бухгалтерський облік” для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Укл. О.О.Сотнікова, Л.Н.Плетнікова, Г.Е. Яковлева. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 20 с.

8.Програма навчальної дисципліни „Фінансова звітність” для студентів спеціальності 8.050114 денної форми навчання. / Укл. О.О.Сотнікова, П.С. Тютюнник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 12 с.

9.Программа курса „Бухгалтерский учет” для студ. спец. 8.000007, 8.050108, 8.050201, 7,050102, 7.050110 всех форм обучения /Сост.О.А.Сотникова, Л.Н. Плетникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001.–16 с.

10.Программа курса «Бухгалтерский учет и аудит» для студ. спец. 7.050.401 всех форм обучения /Сост.О.А.Сотникова, Л.Н. Плетникова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001.–16 с.

11.Робоча програма дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів галузі знань „Економіка і підприємництво” денної форми навчання / Укл. П.С. Тютюнник, О.О.Сотнікова, В. О Андрієнко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 48 с.

12.Робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів за напрямом підгоовки 0501„Економіка і підприємництво” всіх форм навчання / Укл. О.О.Сотнікова, Г.М. Стародубова, Л.Ф. Петренко. – Харків.: Вид. ХНЕУ, 2006. – 16 с.

13.Робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів за напрямом підготовки 0501„Економіка і підприємництво” та 0804„ Комп’ютерні науки” всіх форм навчання / Укл. О.О.Сотнікова, Г.М. Стародубова, Л.Н. Плетнікова  – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 36 с.

14.Робоча програма навчальної дисципліни „Облік фінансування бюджетних установ” для студентів галузі знань „Економіка і підприємництво”денної форми навчання / Укл. О.О.Сотнікова, П. О. Сахаров .– Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 32 с.

15.Робоча програма навчальної дисципліни „Фінансова звітність” для студентів спеціальності 8.050114 усіх форм навчання / Укл. О.О.Сотнікова, П.С. Тютюнник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 28 с.

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика