Menu

Практична підготовка

Основу освітнього процесу на кафедрі бухгалтерського обліку становить наскрізна практична підготовка, яка узгоджується між всіма курсами та рівнями освітнього процесу. Поточну інформацію про програми практики, строки проведення практик та накази щодо закріплення студентів за базами практик представлено у розділі "Оголошення".

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ


Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУЗнайомство студентів з університетом починається з навчальної практики "Університетська освіта", термін проходження якої припадає на перший тиждень навчання. За традицією вступна лекція до даного курсу проводиться в актовій залі університету особисто ректором. На цій лекції Володимир Степанович розкриває сутність компетентнісного підходу до навчання в університеті та освітлює основні аспекти навчального процесу. Також слово надається представникам медичного пункту ХНЕУ ім. С. Кузнеця, завідувачу кафедрою фізичного виховання, голові профспілковій організації студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, голові соціально-психологічної служби, голові Молодіжної організації, капітану студентської команди Enactus та голові Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Тиждень університетської освіти в ХНЕУ  Тиждень університетської освіти в ХНЕУ  Тиждень університетської освіти в ХНЕУ  Тиждень університетської освіти в ХНЕУ

Решта навчального часу присвячуєься вивченню особливостей викладання дисциплін в університеті в цілому та фахової підготовки зокрема. Студенти зустрічаються з завідувачами кафедр факультету консалтингу та міжнародного бізнесу. Завідувачи кафедр презентують ті складові програми підготовки бакалавра з обліку і аудиту, які забезпечуються їх кафедрами. Особливий акцент робиться на висвітлення питаннь майбутнього працевлаштування випускників спеціальності "Облік і аудит" та формування потрібного для майбутньої професії переліку компетентностей. 

Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку ХНЕУПрактична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку ХНЕУБезперечною перевагою кафедри є орієнтація на надання випускникам практичних компетентностей, адаптованих до вимог роботодавців. Для цього починаючи з першого курсу навчання студенти знайомляться з виробничими процесами провідних підприємств Харкова та області. Студенти самостійно обирають одну з багатьох дисциплін технологічного спрямування, які розташовані у пулі дисциплін університету. Ця дисципліна стає основою вивчення управлінського обліку. Закріплення отриманих навичок відбувається на ознайомчій практиці

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ

Метою ознайомлювальної практики є ...

В рамках даного виду практики відбувається сполучення тренінгових технологій та усвідомлення практики роботи національних промислових підприємств. Для цього кафедрою бухгалтерського обліку у взаємодії з керівництвом факультету "Консалтінг та міжнародний бізнес" й відділом "Працевлаштування та взаємодії з бізнес-структурами" організовуються екскурсії на підприємства.

Tatom 00
Практична підготовка Турбоатом  Практична підготовка Турбоатом  Практична підготовка Турбоатом  Практична підготовка Турбоатом  Практична підготовка Турбоатом  Практична підготовка Турбоатом 

Тренінгова складова ознайомлювальної практики полягає в ...

 

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУОпрацювання отриманих навичок ведення бухгалтерського обліку на конкретних підприємства відбувається в рамках виробничої практики, які студенти проходять на третьому курсі. Метою даної практики є...

 

Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Ахмад Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Ахмад Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Ахмад Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Ахмад Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Ахмад

В рамках проходження даної практики студенти опановують компетентності з відображення у обліку ...

Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель
Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель Практика студентів ХНЕУ Южкабель


Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ2015 Konfer 4697Вже в рамках освітнього ступеню "Бакалавр" студенти долучаються до активної наукової роботи. Саме однією з форм такої роботи виступає науково-дослідна практика. Метою даної практики є ... 

Підготовлені при проходженні даної практики матеріали студенти використовують як при написанні дипломних робіт, так і для підготовки до участі у різного роду наково-практичних конферецій, що проводяться ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

 

Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку ХНЕУ

 Завершальним етапом практичної підготовки на першому рівні освіти освітньому ступені "Бакалавр" є переддипломна практика. Метою даної практики є ...

Під час проходження даної практики студенти....

Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод
Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод Практична підготовка кафедра бухгалтерського обліку Авіазавод

 

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУНавчання за освітнім ступенем "Магістр" також передбачає обов'язкову практичну підготовку. Впродовдж першого року навчання за даним освітнім ступенем стунедти опановують компетентності, які закладаються дисциплінами магістерської програми кафедри. Завершується цей рік тижневою науково-дослідною практикою в рамках якої студенти пов'язують отримані компетентності з розділами своєї дипломної роботи. Такий підхід повністю відповідає вимогам сьомого рівня Національної рамки кваліфікацій щодо інноваційного характеру отриманих компетентностей та орієнтацію випускника на роботу при невизначеності умов і вимог. 

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ2015 Konfer 4697Логічним продовження наукового дослідної практики першого року навчання за освітнім ступенем магістр є науково-дослідна практика другого року навчання. На проходження даного виду практики в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відводиться 9 тижнів. Під час проходження даної практики студенти формулюють нові наукові результати, які в подальшому увійдуть до їх дипломної роботи. За результатами даної практиги студенти готують консультаційний проект, який доповідається на науковому семінарі. Окрім того, матеріали даного виду практики можуть бути використані й для підготовки до участі у науково-практичих конференціях.

Практика студентів кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУОтримані під час проходження науково-дослідної практики пропозиції студентів потребують практичної апробації на підприємства. Для проведення такої апробації освітньо-професійною програмою підготовки магістра передбачено проходження переддипломної практики. Метою даної практики є ...

 

Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Мивина Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Мивина Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Мивина Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Мивина Практична підготовка на кафедрі бухгалтерського обліку Мивина
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика