Menu

Студентський науковий гурток кафедри

Студентський науковий гурток «Сучасний бухгалтер», що діє при кафедрі бухгалтерського обліку є добровільним науковим об'єднанням найбільш здібних та перспективних студентів, які опановують навички наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності «Облік та аудит». Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри бухгалтерського обліку д.е.н., професор Пилипенко Андрій Анатолійович. Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник гуртка - к.е.н., доцент цієї ж кафедри Фартушняк Ольга Вікторівна.

Метою гуртка є підвищення якості підготовки фахівців шляхом поєднання наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи. Студентський науковий гурток при кафедрі бухгалтерського обліку налічує 22 студентів з 3 та 4 курсів бакалавра та 1 курсу навчання за освітнім ступенем "магістр". Кожний студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника. Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в наступному:
- проведення семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень або проблемних аспектів фінансового та управлінського обліку;
- участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

Засідання гуртка відбуваються у вигляді презентацій, доповідей студентів, наукових дискусій, ділових ігор з професійної діяльності, круглих столів за участю провідних фахівців галузі. Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів.

Наші досягнення за навчальний 2014/2015 рік

Студентська наукова робота Ніконович Дар’ї Сергіївни, 1 курс магістратури, успішно була представлена на конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Погрібняк Дарина Сергіївна, 1 курс магістратури, приймала участь у 9-му Конкурсі Стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA» Фонду В. Пінчука. Дарина Сергіївна виконала конкурсну роботу на тему «Формування організаційного забезпечення оцінки економічної безпеки промислового підприємства» та посіла 39 місце в загальному рейтингу. Тим самим вона потрапила в 100 стипендіатів Конкурсу.

Участники гуртка успішно прийняли участь у ІІ Міжфакультетському турнірі з управління економічними процесами на підприємстві і в ринковому середовищі на базі бізнес-симуляції ViAL +, яка повністю відтворює ринкове середовище з живою конкуренцією. Збірна студентів гуртка команда «Няша» зайняла ІІІ місце у ІІ Міжфакультетському турнірі з управління економічними процесами.

Президентом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів Клімовим Андрієм Віталійовичем був проведений Майстер-клас «Як зробити кар'єру в консалтингу». Він докладно розповів, якими спеціальними і особистісними якостями повинен володіти професійний консультант. 

За навчальний 2014/2015 рік студентами було опубліковано 329 статей і тез доповідей у наукових виданнях. 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика