Menu

Працевлаштування магістра

Магістр з обліку і аудиту підготовлений до роботи в галузі економіки за такими видами діяльності ДК 009: 2010, як наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Види економічної діяльності за Національним класифікатором професій ДК 009:2010
за якими може працювати магістр з обліку і аудиту
 

Код  Назва 
А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
C Переробна промисловість
D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
F Будівництво
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
I Тимчасове розміщування й організація харчування
J Інформація та телекомунікації
K Фінансова та страхова діяльність
L Операції з нерухомим майном
M Професійна, наукова та технічна діяльність
N Діяльність у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування
O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
P Освіта
Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S Надання інших видів послуг

 

Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» підготовлений до виконання професійних робіт, перелік яких встановлюється за ДК 003:2010 (див. табл. 2) залежно від сфери майбутньої діяльності магістра.

Таблиця 2

Коди і професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр
за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

 

 №  Код і назва професійної групи  Професійна назва роботи (посада)
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
1 1229.1. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
 • Головний державний аудитор
 • Головний державний податковий ревізор-інспектор
 • Головний інспектор державного контролю
 • Завідувач відділу (самостійного)
 • Завідувач відділу (у складі управління)
 • Начальник відділу (самостійного)
 • Начальник відділу (у складі управління)
1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади
 • Завідувач відділу (місцеві органи державної влади)
 • Керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст
 • Начальник відділу (місцеві органи державної влади)
 • Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)
 • Начальник інспекції
 • Начальник служби
 • Начальник управління
1229.4. Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
 • Декан
 • Завідувач аспірантури
 • Завідувач кабінету навчального
 • Завідувач лабораторії (освіта)
 • Завідувач кафедри
 • Керівник виробничої практики
1229.7. Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
 • Головний експерт
 • Головний контролер
1231. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
 • Головний бухгалтер
 • Головний касир
 • Головний ревізор
 • Директор фінансовий
 • Завідувач каси
 • Завідувач цехової бухгалтерії
 • Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту
 • Начальник контрольно-ревізійного відділу
 • Начальник фінансового відділу
Професіонали
6 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • Професори та доценти
 • Асистент
 • Викладач вищих навчальних закладів
 • Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2351. Професіонали в галузі методів навчання
 • Науковий співробітник (методи навчання)
 • Викладач (методи навчання)
2411.1. Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)
 • Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
 • Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)
2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери
 • Аудитор
 • Бухгалтер-експерт
 • Бухгалтер-ревізор
 • Консультант з податків і зборів
10  2419.3. Професіонали державної служби
 • Спеціаліст-бухгалтер
11  2441.1. Наукові співробітники (економіка)
 • Науковий співробітник (економіка)
12  2441.2. Економісти
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з податків і зборів
 • Економіст з фінансової роботи
 • Економіст-радник
 • Консультант з економічних питань
 • Оглядач з економічних питань
 • Член ревізійної комісії

 

 

Випускник може працювати:

бухгалтером

касиром

економістом-аналітиком

бухгалтером-експертом

бухгалтером-ревізором

консультантом з економічних питань

економістом з податків і зборів

помічником аудитора

аналітиком консолідованої інформації

економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

податковим інспектором

З набуттям практичного досвіду

головним бухгалтером

фінансовим директором

аудитором (тільки після сертифікації)

начальником відділу

заступником директора з економіки

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика