Menu

ЩОРІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
КАФЕДРИ ОБЛІКУ І БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Рішенням Вченої Ради факультету консалтингу та міжнародного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця (протокол №2 від 08.10.2019 р.) рекомендовано започаткування в рамках спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступників 2020 року наступних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм:

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит»
- завантажити проект освітьно-професійної програми
- завантажити проект навчального плану освітньо-професійної програми

– для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 
- завантажити проект освітьно-професійної програми
- завантажити проект навчального плану освітньо-професійної програми

В рамках освітньо-професійної програми підготовки магістра «Облік і аудит» передбачена можливість навчання англійською мовою.
- завантажити проект навчального плану англійською мовою

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм кафедри

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика