Menu

Дисципліни МАГОЛЕГО кафедри бухгалтерського обліку

МАГОЛЕГО – умовна назва навчальних дисциплін, які обираються студентами для включення до свого індивідуального навчального плану. Дисципліни МАГОЛЕГО є обов'язковими для вибору студентами і входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.

Ідея МАГОЛЕГО полягає у вільному виборі студентами магістратури навчальних дисциплін таких напрямків, які відображають його інтереси, вподобання та плани на майбутнє працевлаштування. Такий підхід, як і конструктор «ЛЕГО», дозволяє створювати із стандартних елементів (навчальних дисциплін) нестандартні об’єкти (професійні компетентності). 

Дисципліни МАГОЛЕГО, які пропонуються кафедрою бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, умовно поділяються на дві групи. Перша група орієнтована на розвиток професійних компетентностей магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". Друга група - надає облікові компетентності для магістрів "необлікових" спеціальностей. В рамках даної групи дисциплін облік розглядається як процес формування інформаційної моделі діяльності підприємства. Студентам надаються компетентності з основ ведення облікового процесу та використання отриманої інформації для прийняття управлінських рішень.

Дисципліни МАГОЛЕГО рекомендовані кафедрою у 2015 р.

Для студентів які обрали магістерську програму "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання":

Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності (посилання на сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Для студентів інщих магістерських програм всіх спеціальностей:

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз (посилання на сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Практикум з використання комп'ютерних облікових систем (посилання на сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 

Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності(посилання на сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

 

дисципліни МАГОЛЕГО кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Рис. 1. Схема відповідності дисциплін МАГОЛЕГО кафедри бухгалтерського обліку спеціальностям
та магістерським програмам ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 МАГОЛЕГО кафедры бухгалтерского учета

Загальний перелік дисциплін МАГОЛЕГО кафедри 

 - Лабораторний практикум «НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ» (для обліковців)

 - Практикум з використання комп'ютерних облікових систем (для економістів, фінансистів та ТОП-менеджерів) 

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (для обліковців)

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз (для економістів, фінансистів та ТОП-менеджерів)

Професійна етика бухгалтера та аудитора

Облік виробництва та управління витратами підприємств

Звітність банків

Обліково-аналітичне забезпечення конкурентної розвідки

Збалансована система показників та стратегічні системи вимірювання

Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності

Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика