Menu

Працевлаштування бакалавра

Бакалавр напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457. Такими видами діяльності є:

- професійна, наукова та технічна діяльність: М 69.20 – Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб; підготовка або аудит фінансових рахунків; перевірка рахунків та підтвердження їх точності; складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств; консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах);
- інформація та телекомунікації: J63.9 – Надання інших інформаційних послуг;
- державне управління загального характеру: О 84.11 – управління та контроль фіскальної діяльності (здійснення оподатковування збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства управління митницею), виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом (збирання коштів і контроль за їх витрачанням), проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів, управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління;
фінансова та страхова діяльність: К 64.19 – Інші види грошового посередництва.

Бакалавр з обліку і аудиту здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено в табл. 1 та табл. 2 (за «Державним класифікатором професій ДК 003:2010»).

Таблиця 1

Коди і професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
(вступ у 2015 році)
 

Код  Назва 
2   Професіонали 
 23  Викладачі 
 231  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310.1  Професори та доценти
 2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
 232  Викладачі середніх навчальних закладів 
 2320  Викладачі середніх навчальних закладів 
 235  Інші професіонали в галузі навчання 
 2359  Інші професіонали в галузі навчання 
 2359.2  Інші професіонали в галузі навчання 
 24  Інші професіонали 
 241  Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, ра-ціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 
 2411  Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 
 2411.1  Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 
 2411.1  Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 
 2411.1  Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік) 
 2411.2  Аудитор 
2411.2   Бухгалтер-експерт 
2411.2   Бухгалтер-ревізор 
2411.2   Консультант з податків і зборів 
 2412.1  Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість) 
 2412.1  Науковий співробітник (праця та зайнятість) 
2412.1   Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість) 
 2412.2  Аналітик у сфері професійної зайнятості 
 2412.2  Економіст з праці 
2413   Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
 2413.1  Наукові співробітники (біржові операції) 
 2413.2  Професіонали у сфері біржової діяльності 
 2414  Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 
 2414.1  Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 
 2414.2  Професіонали з фінансово-економічної безпеки 
 2419.3  Професіонали державної служби 
 2419.3  Державний аудитор 
 2419.3  Спеціаліст-бухгалтер 
 243  Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм 
 2433  Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 
2433.1   Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика) 
2433.1  Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.1  Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)
2433.2  Аналітик консолідованої інформації
244  Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
2441.1  Молодший науковий співробітник (економіка)
2441.1  Науковий співробітник (економіка)
2441.1  Науковий співробітник-консультант (економіка)
2441.2  Аналітик з інвестицій
2441.2  Аналітик з кредитування
2441.2  Економіст
2441.2  Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
2441.2  Економіст з податків і зборів
2441.2  Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу
2441.2  Економіст з фінансової роботи
2441.2  Економіст із ціноутворення
2441.2  Економічний радник
2441.2  Консультант з економічних питань
2441.2  Оглядач з економічних питань
2441.2  Член виконавчого органу акціонерного товариства
2441.2  Член правління акціонерного товариства
2441.2  Член ревізійної комісії
2441.2  Член спостережної (наглядової) ради
3  Спеціалісти
31  Технічні спеціалісти в обасті прикладних наук і техніки
3119  Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки
3433  Бухгалтери та касири-експерти
3433.1  Асистент бухгалтера-експерта
3433.1  Бухгалтер
3433.1  Касир-експерт
3439  Інші технічні фахівці в галузі управління
3439.1 Інспектор 
3439.1  Інспектор з інвентаризації
3439.1  Інспектор-ревізор
3439.1  Ревізор
3439.1  Технік з інвентаризації нерухомого майна

 

Таблиця 2

Коди і професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
(вступ до 2015 року)
 

№ 3/П  Код і назва професійної групи  Професійна назва роботи (посада) 
ІІІ. Фахівці   
1.  3119. Інші технічні фахівці в галузі
фізичних наук і техніки
 Технік з планування
 Технік з обліку
2.  3433. Бухгалтери та касири-експерти  Асистент бухгалтера-експерта
 Бухгалтер
 Касир-експерт
3.  3439. Інші технічні фахівці
в галузі управління
 Інспектор
 Інспектор з інвентаризації
 Інспектор-ревізор
 Ревізор
 Технік з інвентаризації нерухомого майна

 

Назви інших первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств і установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, передбачених чинними нормативними актами. Бакалавр з обліку і аудиту на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Випускник може працювати:

бухгалтером

касиром

економістом-аналітиком

бухгалтером-експертом

бухгалтером-ревізором

консультантом з економічних питань

економістом з податків і зборів

помічником аудитора

аналітиком консолідованої інформації

економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

податковим інспектором

З набуттям практичного досвіду

головним бухгалтером

фінансовим директором

аудитором (тільки після сертифікації)

начальником відділу

заступником директора з економіки

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика