Menu

Підхід "майнор-мейджор" до підготовки фахівців

Освтіньо-професійні програми підготовки бакалаврів ХНЕУ ім. С. Кузнеця базуються на майнор-мейджор підході до формування освітнього профілю студента. Такий підхід дозволяє повною мірою реалізувати вимогу Закону України "Про вищу освіту" щодо наявності 25% вибіркових дисциплін. Кафедра бухгалтерського обліку пропонує власний майнор та междор. 

МЕЙДЖОР кафедри бухгалтерського обліку (умовна назва блоку профільних дисциплін, які визначають спеціалізацію напряму підготовки) орієнтований на надання компетентностей які підсилюють обліково-аналітичну складову підготовки майбутнього фахівця. Відповідний перелік дисциплін представлений у табл. 1. Орієнтація на даний мейджор готує фахівців для роботи на посадах бухгалтера, касира, економіста-аналітика, бухгалтера-експерта, консультанта з економічних питань, економіста з податків і зборів, аналітика консолідованої інформації, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Перевагою мейджора є його універсальність, яка полягає в орієнтації на роботу в фінансово-економічних та облікових службах підприємств різних форм власності, аудиторських компаніях та органах державної влади, банківських та бюджетних установах тощо.

Таблиця 1

Склад дисциплін мейджору "Обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності"  

Навчальні дисципліни, що входять до складу мейджора  Загальна кількість Форма 
контролю 
кредитів 
ЄКTC
 годин
Курсова робота: фінансовий облік 1  30 Курсова робота
Теорія економічного аналізу 5 150  Екзамен
Облік і звітність в оподаткуванні 4 120  Залік
Курсова робота: аналіз господарської діяльності 1  30 Курсова робота
Облік за видами економічної діяльності 5 150  Екзамен
Аналіз в галузях народного господарства 150  Екзамен
Звітність підприємств 120  Залік
РАЗОМ ЗА МЕЙДЖОРОМ:  25 750  -

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика