Menu

Наукові видання (монографії) співробітників кафедри

Перспективи управлінського облікуПерспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства (2008)

Розглянуто стан та проблеми впровадження системи управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Досліджено сутність ефективної операційної діяльності підприємства та організаційно-економічний механізм її забезпечення. Визначено інформаційні потреби суб’єктів зовнішнього та внутрішнього середовища і можливості їх забезпечення з допомогою системи показників. Запропоновано методика визначення оптимального обсягу виробництва продукції та собівартості одиниці продукції шляхом оптимізації маржинального доходу підприємства. 

Пилипенко Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластераОрганізація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації (2015 рік)

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці науково-методичного забезпечення організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластеру. Представлення кластера як багаторівневого середовища гармонізації інтересів географічно виділених суб’єктів господарювання обумовило відповідне спрямування організації маркетингової діяльності на забезпечення такої гармонізації. Обґрунтовано систему концептуальних положень, які відповідають введеним принципам і запропонованим етапам організації маркетингової діяльності. 

Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудитуРозвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту (2012 рік)

На системній основі розкрито склад та структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію та концептуальне підґрунтя взаємоузгодженого удосконалення обліково-аналітичної та контрольної діяльності, представлених як ключові функцій системи управління підприємством. Значної уваги приділено розкриттю перспективного парадигмального зрізу обліку, аналізу, контролю та аудиту, адаптованого до умов нової інформаційної економіки. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика