Menu

Досягнення студентів

Студенти, які навчаються за спеціалізаціями кафедри бухгалтерського обліку, приймають активну участь у науковій роботі кафедри та університету. Вони постійно виступають з доповідями на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах зі спеціальності. Так, команда студентів факультету "Облік і аудит" ХНЕУ "Діти Пачолі" неодноразово ставала переможцем Міського міжвузівського конкурсу з бухобліку "Брейн-Ринг". Підготовлені викладачами кафедри студенти приймають активну участь та займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напрямку "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності та інших конкурсах.

Студенти спеціальності "Облік і аудит", а також викладачі кафедри бухгалтерського обліку є постійними учасниками та переможцями спортивних змагань як на рівні спартакіади між факультетами ХНЕУ ім. С. Кузнеця, так і на рівні обласних та міжнародних змагань. Активну участь приймають викладачі кафедри й у виховній роботі, що здійснюється на факультеті "Облік і аудит". Домінуючою тенденцією виховного впливу з боку викладачів-кураторів є свідома діяльність студента, що керується критеріями професіоналізму та усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому. Саме тому для виховного впливу викладачами кафедри обрано орієнтацію на свідому діяльність студента, що керується критеріями професіоналізму та усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця