Menu

Співпраця кафдери обліку і бізнес-консалтингу з CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Міжнародне визнання якості освітніх програм

Міжнародне визнання якості навчальних програм для фінансових фахівцівНа сучасному ринку праці збільшується попит на бухгалтерів з півищеними навичками у сферах управління та консалтингу. Розроблена у тісній співпраці з Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів (Chartered Institute of Management Accountants, CIMA, Великобританія) освітньо-професійна програма з "Обліку і аудиту" готує вступників до успішної кар'єри в області фінансів, покращуючи навички, потрібні для досягнення успіху на управлінському та стратегічному рівні будь-якої організації.   

Міжнародне визнання якості навчальних програм для фінансових фахівцівПерегляд даної програми на відповідність вимогам CIMA та отримання відповідної акредитації підтверджує високу якість наповнення програми з "Обліку і аудиту" та декларує позицію ХНЕУ ім. С. Кузнеця – гармонізацію програм навчання з вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі. Випускники освітньої програми "Облік і аудит", яких готує кафедра обліку і бізнес-консалтингу, звільнятимуться від здачі 3 іспитів першого рівня і зможуть розпочати професійну кваліфікацію CIMA з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра). Це означає, що вони повинні будуть скласти ОДИН іспит для отримання "Диплому з управлінського обліку" (Certificate in Business Accounting – СІМА Cert BA) МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ. Навіть якщо зараз Ви не плануєтє отримувати професійну сертифікацію CIMA, участь у даній програмі підготовки бакалавра гарантує навчання з використанням кращіх світових практик підготовки фахівців.

Посилання на підтвердження кваліфікації на сайті Привілейованого Інституту Управлінських Бухгалтерів

Які переваги надає CIMA?

Міжнародне визнання якості навчальних програм в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, облік і бізнес-консалтинг- The Chartered Institute of Management Accountants (Міжнародна асоціація фахівців в галузі управлінського обліку) є провідною й найбільшою в світі професійною асоціацією фахівців з управлінського обліку. Налічує 227000 членів, які працюють у 179 країнах.
- Члени і студенти CIMA працюють на промислових і торговельних підприємствах, у державних установах і некомерційних організаціях.
- CIMA спільно з Американським інститутом дипломованих бухгалтерів AICPA заснувала статус сертифікованого міжнародного фахівця в галузі управлінського обліку CGMA (Chartered Global Management Accountant), який отримують талановиті та цілеспрямовані фахівці з управлінського обліку, що володіють знаннями і здібностями для інтенсивного розвитку бізнесу.
- CIMA орієнтує навчання на ефективне прийняття рішень на основі аналізу релевантної інформації за для створення і підтримки вартості

Зміст підготовки

Зміст (структурно-логічна схема) підготовки фахівця з Бізнес-консалтингу- Основу програми становить орієнтація на визначені в CIMA сфери діяльності, такі як: фінансова стратегія, зовнішня звітність, внутрішній контроль, трансформація витрат, управління фінансами та проектами, управління ризиками та ресурсами, бюджетний контроль, обліково-аналітична підтримка бізнесу, аудит та внутріншій аудит, стратегічний податковий контроль.
- Навчання в розрізі означених сфер діяльності розкривається також з точки зору провадження професійної консалтингової діяльності.
- Кейс-стаді операційного рівня імітує функцію працівника з фінансових питань, який працює на операційному рівні та приймає тактичні рішення, для яких необхідний аналіз фінансової та нефінансової інформації. Він здатен аналізувати структуру організації, вирішувати питання витрат й фінансового планування, показувати їхній вплив на підготовку фінансової звітності та на податкові наслідки.
- Отримавши кваліфікацію на Сертифікат СІМА в бізнес бухгалтерії (Certificate in Business Accounting – СІМА Cert BA), Ви матимете ґрунтовне розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, управління та бізнесу, що дасть можливість розпочати кар’єру в світі бізнесу та фінансів. Ви розвинете навички у підготовці фінансової звітності, прогнозуванні, аналізі даних, тощо.
- Навчальна програма заснована на компетенціях, що вимагають працедавці, зокрема технічні, фінансові та ділові навички, а також навички роботи з людьми та лідерства. CGMA Competency Framework – це спеціально розроблена програма, що визначає вимоги роботодавців з різних країн світу, тобто навички, які вони шукають у наступному поколінні бізнес-лідерів.

Наші перевагиДиплом міжнародного зразку CIMA на кафедрі обліку і бізнес-конслатингу в ХНЕУ

- Орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала.
- Консультаційна діяльність, яка в багатьох країнах світу є важливим елементом ділового середовища, активно розвивається і в Україні.
- Управлінський облік посідає головне місце в організації, розташувавшись на перетині фінансів та менеджменту.
- Вагомий акцент на фундаментальну теоретичну підготовку з економіки та інформаційних технології.
- Індивідуалізація процесу навчання за рахунок вибору 25% дисциплін.
- Підсилена підготовка з іноземної мови. Можливість отримання сертифікату BEC (Business English Certificates).
- Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності та комплексних завдань з діагностики якості сформованості компетентностей.
- Широко задіяні мультимедійні технології та проводиться моделювання виробничих процесів та ситуацій.
- Розвиток аналітичних здібностей та критичного мислення через залучення до наукової діяльності.
- 100% забезпечення гуртожитком.
- Гарантія яскравого та незабутнього студентського життя.

 

Долучайтись до найбільш затребуваних на світовому ринку праці професій

Бути хорошим бухгалтером і розумітися на числах більше недостатньо. Компанії тепер вимагають від фінансових фахівців фантастичні навички спілкування, активної позиції в бізнесі та здатності продукувати ідеї щодо підвищення ефективності діяльності 

Випускник може працювати:

- на всіх посадах обліково-аналітичного профілю (бухгалтер, касир, бухгалтер-експерт, економіст-аналітик тощо);
- консультантом з економічних питань;
- економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
- експертом-консультантом з питань оподаткування в консалтингу;
- керівником підприємства.

 

Випускник програми може займати відповідну позицію в топ-менеджменті підприємства, працювати у складі консалтингової фірми або вести незалежну професійну діяльність

Програма орієнтована на посади:

- головного бухгалтера;
- фінансового директора;
- економіста-аналітика;
- консультанта з економічних питань;
- експерта-консультанта з економічних питань; 
- аудитора (після сертифікації); 
- начальника відділу;
- аналітика консолідованої інформації; 
- заступника директора з розвитку; 
- керівника власної консалтингової фірми. 

Половину всіх світових проблем створюють люди, які намагаються прийняти рішення до того, як отримають всю необхідну для цього інформацію. Наша програми вчить як виправити цей недолік

Конкурсні предмети (на основі повної загальної середньої освіти) у 2019 році

НА БЮДЖЕТ І КОНТРАКТ: 1. Українська мова та література (ЗНО) 2. Математика(ЗНО) 3. Іноземна мова або географія (ЗНО).
ТІЛЬКИ НА КОНТРАКТ: 1. Українська мова та література (ЗНО) 2. Історія України (ЗНО) 3. Іноземна мова або географія (ЗНО)

Завантажити буклет освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Спеціалізація Бізнес-консалтинг ХНЕУ адаптована до вимог сертифікації CIMA

 Пов'язані новини:

Міжнародне визнання якості навчальних програм ХНЕУ

Семінар з методик викладання програм СІМА

ФІНАЛ СІМА UKRAINE BUSINESS CHALLENGE 2016

Ухвалення рішень для нової ери

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика