Menu

Перспективи управлінського обліку

Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства

Маляревський Ю. Д. Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографія / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 164 с. (Укр. мов.)

Розглянуто стан та проблеми впровадження системи управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Досліджено сутність ефективної операційної діяльності підприємства та організаційно-економічний механізм її забезпечення. Визначено інформаційні потреби суб’єктів зовнішнього та внутрішнього середовища і можливості їх забезпечення з допомогою системи показників. Запропоновано методика визначення оптимального обсягу виробництва продукції та собівартості одиниці продукції шляхом оптимізації маржинального доходу підприємства. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів економічних ВНЗ та для фахівців фінансово-управлінського напрямку.

Завантажити монографію в форматі pdf

Переглянути опис монографії в репозитарії ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Визначення умов та перспектив ефективної операційної діяльності підприємства
1.1. Сучасне економічне становище вітчизняних підприємств і визначення перспектив їх ефективної діяльності
1.2. Сутність, зміст та особливості організаційно-економічного механізму ефективної операційної діяльності підприємства
1.3. Роль управлінського обліку у забезпеченні ефективної операційної діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. Підгрунтя побудови системи управлінського обліку підприємства як інформаційної основи його оптимального функціонування
2.1. Дослідження впливу інтересів суб’єктів внутрішнього середовища на забезпечення ефективної діяльності підприємства
2.2. Механізм взаємодії підприємства з суб’єктами зовнішнього середо-вища
2.3. Інформаційне забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму ефективної операційної діяльності підп-риємства в системі обліку

РОЗДІЛ 3. Методичне забезпечення організаційно-економічного механізму ефективної операційної діяльності підприємства
3.1. Визначення та обгрунтування напрямків управління витратами підприємства з метою досягнення запланованих результатів діяльності підприємства
3.2. Методика оптимізації обсягу виробництва продукції на основі максимізації маржинального доходу в короткостроковому періоді
3.3. Підходи щодо визначення допустимого рівня собівартості продукції з урахуванням обмежуючих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика