Menu
Кафедра бухгалтерського обліку
Кафедра бухгалтерського обліку є провідною ланкою у підготовці бакалаврів та магістрів з обліку та аудиту. Головна мета кафедри – поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях
Прогресивний професорсько-викладацький склад
На кафедрі працюють найкращі професіонали своєї справи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів.
Освітньо-професійна програма підготовки магістра
Кафедрою пропонується унікальна магістерська програма "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання". Вона формує у майбутнього професіонала комплексні компетентностей, які агреговано використовують переваги різних напрямів та програм підготовки.
Орієнтованість дисциплін на програми професійної сертифікації
Отриманих базових знань достатньо для проходження професійної сертифікації
Досвіт виховання економічної еліти держави
Кафедра має глибокі традиції підготовки фахівців
Сполучення науки та освіти
Принциповим моментом наукової роботи кафедри є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді
Яскраве та незабутнє студентське життя
Створено найкращі умови для реалізації творчого та спортивного потенціалу талановитої молоді

Прогресивні освітні технології

Прогресивні освітні технології

В процесі навчання широко використовуються тренінгові та мультимедійні технології, міні лекції, робота в малих групах та інші способи активізації освітнього процесу

Можливості для працевлаштування студентів ХНЕУ

Широке коло можливостей для працевлаштування

Ми виховуємо фахівця з високою кфаліфікацією у багатьох сферах, здатного знаходити найбільш вигідні рішення для підприємства в цілому

Сполучення науки та освіти

Сполучення науки та освіти

Принциповим моментом наукової роботи кафедри є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді 

Автоматизація обліку

Автоматизація
обліку

Створена на базі кафедри "Навчальна бухгалтерія" надає компетенції з автоматизації облікового процесу на рівні, достатньому для отримання професійного сертифікату 

Кращі програми підготовки

Краща програма
підготовки магістра

Магістерська програма кафедри навчить Вас приймати складні рішення, складати звітність за МСФЗ та перетворювати облік в центр управління бізнесом 

Практична спрямованість навчання у ХНЕУ

Практична спрямованість навчання

Навчальний процес орієнтовано на закріплення отриманих студентами компетентностей під час проходження практики на базі реальних підприємств

Яскраве студентське життя у ХНЕУ

Яскраве студентське життя

Cтуденти приймають активну участь у різного роду конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться в університеті та за його межами

підготовка докторів філософії з обліку і оподаткування

Підготовка докторів філософії

Кафера забезпечую підготовку докторантів за третім рівнем освіти (першим науковим рівнем) в рамках прогресивної освітньо-наукової програми

Сертифікаційні курси

Сертифікаційні
курси

Отриманих при вивченні ряду дисциплін кафедри знань та компетентностей достатньо для проходження професійної сертифікації бухгалтера за CIMA та САР/CIPA

Практична спрямованість навчання у ХНЕУ

Випускники займають престижні й поважні посади

Підготовлені нами професіонали досягли успіху у житті та займають престижні посади як в рамках професії обліковця так і поза нею

Облік і аудут це Перспективний напрям підготовки

Перспективний напрям підготовки

Лише компетентний бухгалтер формує на підприємстві такі інформаціні потоки, які підвищують ефективність його діяльності та сприяють прогресивному розвтику

викладачі ХНЕУ Професіонали  своєї справи

Професіонали
своєї справи

На кафедрі працюють викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика