Menu

Публікації викладачів кафедри бухгалтерського обліку за 2016 рік

№ п/п Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )*1 Назва роботи Тип видання *3 Назва видання, дата видання (ЧЧ.ММ.РР)/ Обсяг, ум.- друк. арк., усього Обсяг, ум.- друк. арк., частка кафедри За кордонне видання,  НМБД Scopus, Web of science, аналогічного рівня (указати) Кількість цитувань у виданнях, що входять до НМБД Scopus/Google Scolar Імпакт-фактор видання, тільки з НМБД Scopus, Web of science, аналогічного рівня (указати) За якою НДР виконано *2 Назва кафедри 
1 Курган Н. В. (0,24) "м" Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing  публікація статті у фаховому журналі Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Випуск 9. – 2016. – С. 802-809. 0,48 0,24 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
2 Курган Н. В. (0,28) "м" Застосування функціонального моделювання інформаційних потоків і документообігу для управління накладними витратами підприємства  тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.) 0,28 0,28 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
3 Чухлєбова Т.О. (0,14) Обліково-аналітичне забезпечення системи управління витратами з оплати праці в аграрному секторі тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 451-453. 0,14 0,14 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
4 Цюрко І. А. (0,36) "м"    Учет расходов на производство и формирование себестоимости продукции производственного предприятия публікація статті у фаховому журналі Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Економічні науки". - 2016. - Випуск 16 - Частина 3. - С. 143-146 (29.02.16) 0,36 0,36 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
5 Волошан І. Г. (0,09) "м", Леонова Ю. О. (0,09) It support of enterprise business processes un-der the conditions of accounting consulting re-form тези доповідей Міжнародна наукова конференція  [Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця], (м. Харків, 26-28 травня 2016 року) / С. 100-103. 0,18 0,18 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
6 Леонова Ю. О. (0,18)  Формування звіту про рух грошових коштів в умовах переходу до  міжнародних стандартів тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 377-380. 0,18 0,18 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
7 Леонова Ю. О. (0,09) Особливості обліку фінансових результатів сільскогосподарських підприємств тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С.380-382. 0,18 0,09 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
8 Доценко Н.С. (0,14) Проблемні питання змісту облікової політики на сучасному підприємстві тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 445-448. 0,14 0,14 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
9 Прокопішина О. В. (0,3)    Cost accounting in organization of youth kayaking tour in Kharkiv region тези доповідей Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практична конференції (м. Харків, 24 – 25 березня 2016 року) – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – С. 304 – 306. 0,30 0,30 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
10 Прокопішина О. В. (0,3)    Обґрунтування облікових процедур розрахунків з бюджетом у діяльності сільськогосподарських підприємств тези доповідей Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практична конференції (м. Харків, 24 – 25 березня 2016 року) – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – С. 307 – 309. 0,30 0,30 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
11 Лабунська С. В. (0,5), Прокопішина О. В. (0,5)    Innovation as driver for conflict and harmony in social and economic interests статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Економіка розвитку. – 2016. – № 2. - С.103-110. 1,25 1,25 ні Ulrich's Periodicals Director, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
12 Маляревський Ю.Д. (5,3), Фартушняк О.В. (5,3), Цибулько Д.І. (5,3) "м" Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств монография ФОП Александрова К.М. 16,00 16,00 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
13  Фартушняк О.В. (0,15), Цибулько Д.І. (0,15) "м" Облікові аспекти витрат на технічне переозброєння тези доповідей Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практична конференції (м. Харків, 24 – 25 березня 2016 року)  0,30 0,30 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
14 Махота А.В. (0,35) "м", Хвостенко В. С. (0,35) Франчайзинг – комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору публікація статті у фаховому журналі Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. –  №2. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.intelvlas.com.ua/iv/arch/2-2016 0,70 0,70 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
15 Махота А.В. (0,29) "м", Хвостенко В. С. (0,29) Франчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти публікація статті у фаховому журналі Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. –  №3. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.intelvlas.com.ua/iv/arch/3-12016. 0,58 0,58 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
16 Махота А.В. (0,16) "м", Хвостенко В. С. (0,15), Литвиненко О. Д. (0,15) "м" Організаційні аспекти інтеграції
локального підприємства у франчайзингову мережу
статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних "Технологічний аудит" у друці 0,46 0,46 ні Index Copernicus   ISSN (print): 2226-3780; ISSN (on-line): 2312-8372 За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
17 Махота А.В. (0,07) "м", Хвостенко В. С. (0,07) Франшиза як інструмент розвитку бізнесу: сутність, ідентифікація, облік тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 388-391. 0,14 0,14 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
18 Литвиненко А. О. (0,065) "м", Махота А. В. (0,065) "м" Сучасна стратегія ведення бізнесу – франчайзинг тези доповіді Міжнародна наукова конференція  [Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця], (м. Харків, 26-28 травня 2016 року) / С. 263-266. 0,13 0,13 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
19 Литвиненко А. О. (0,34) "м", Пилипенко А.А.  (0,35) Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки  статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88 0,69 0,69 ні Index Copernicus   Centre International de l'ISSN: 2307-8030 За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
20 Литвиненко А. О. (0,4) "м", Пилипенко А.А.  (0,54 ) Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання публікаціі в Scopus у друці; Журнал „Економічний часопис-ХХІ”  орієнтовано №5-6-2016 - орієнтовно липень 2016 р. 0,94 0,94 ні Scopus   SJR 2014: 0.186 За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
21 Литвиненко А. О. (6,75) "м", Пилипенко А.А.  (8) Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства Монографія Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. Укр. Мова 14,75 14,75 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
22 Пилипенко А.А.  (0,25) Організація обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х.: Видавництво «НТМТ». – С. 394-397 0,25 0,25 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
23 Пилипенко А.А.  (0,2) Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні розвитком соціально-економічних систем тези доповідей Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (26–28 травня 2016 року, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 280-284 0,20 0,20 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
24 Пилипенко А.А.  (0,3) Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (26 травня 2016 р., ОНЕУ). – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 197-200 0,30 0,30 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
25 Пилипенко А.А.  (0,26), Попов О.Є. (0,26) Корпоративні     аспекти    емісійного фінансування  розвитку  акціонерних  товариств статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Управління розвитком. – 2016. – №2. У друці 0,52 0,26 ні РИНЦ, RePec     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
26 Пилипенко А.А.  (0,33), Попов О.Є. (0,33) Формування фінансової стратегії  в системі економічної безпеки корпоративного підприємства статті у фахових видання Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. У друці 0,66 0,33 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
27 Пилипенко А.А.  (0,47), Ялдін І.В. (0,47) Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу статті у фахових видання Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №11 (червень). Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/ У друці 0,94 0,94 ні       За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
28 Пилипенко А.А.  (0,48), Ялдін І.В. (0,48) Збалансована система показників в організації  стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу  статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua У друці 0,96 0,96 ні Index Copernicus     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
29 Пасенко Н.С. (0,25) Особливості формування системи обліку будівельних підприємств тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х. 0,25 0,25 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
30 Шушлякова О.В. (0,18) Транспортно-заготівельні витрати в обліку запасів  тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (24-25 березня 2016 р.) 0,18 0,18 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
31 Черноіванова Г.С. (0,53) Аналіз стану інноваційної діяльності та розвитку інноваційної праці статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних   Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. -  № 3 (29). - у друці.  (июнь 2016) 0,53 0,53 ні Indel Coptrnieus,DRIVER, BASE,РИНЦ,ResearchBib,DOAJ, EBSCO     За індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
32 Пасічник І. Ю. (0,49) Теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Бізнес Інформ. – 2016. – №1. – С. 316–320. 0,49 0,49 ні Index Copernicus     за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
33 Пасічник І. Ю. (0,16) Визначення рівня конкурентоспроможності продукції з урахуванням впливу зміни кон’юнктури ринку тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави» (Дніпропетровськ, 5–6 лютого 2016 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – С. 99–102. 0,16 0,16 ні       за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
34 Пасічник І. Ю. (0,28) Класифікація факторів конкурентоспроможності продукції як основа формування системи управління тези доповідей Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.) 0,28 0,28 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
35 Дзьобко І. П. "м" (0,46) Проскурніна Н. В. "м" (0,46) CONSOLIDATION OF ACCOUNTING INFORMATION FOR CONTROLLING FOREIGN TRADE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних Економіка розвитку. – 2016. – 1 (77). – С. 43-52 0,92 0,46 ні Index Copernicus ні ні Бюджетна кафедральна тема кафедра бухгалтерського обліку
36 Дзьобко І. П. "м" (0,42) Проскурніна Н. В. "м" (0,42) Formation of a Methodological Approach To Evaluating The State of Management of Enterprise Flow Processes статті у фахових виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково-метричних базах даних The Problems of Economy. – 2016. – 1. – С. 154-166 1,20 0,60 ні Index Copernicus ні ні Бюджетна кафедральна тема кафедра бухгалтерського обліку
37 Дзьобко І. П. (0,20) "м"  Consolidation of the accounting information for management of the enterprise flow processes  тези доповіді Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (Харків, 24-25 березня 2016 р.) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, В. Є.Єрмаченко та ін. – Х. : ХНЕУ, 2016. – С. 440–442. 0,20 0,20 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     Бюджетна кафедральна тема кафедра бухгалтерського обліку
38 Жовтопуп М.М. (0,5) "м" Проблеми обліку доходів підприємства та перспективи їх вирішення тези доповідей Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика  - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. - Харків:Видавництво "НТМТ", 2016. - 442 с. 0,20 0,20 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
39 Сердечна С.М. (0,8) "м" Стратегічний аналіз фінансово-еконочної позиції підприємства публікація статті у фаховому журналі Актуальные научные исследовани в современном мире: ХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 мая 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 5(13),  ч.3 - С. 76-82 (26-27.05.2016) 0,80 0,80 ні       за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
40 Сердечна С.М. (0,14) "м" Стратегічний облік в системі управління актиами тези доповідей Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика  - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. 0,14 0,14 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
41 Писарчук О.В. (0,8) Місце інтелектуального капіталу в розвитку аграрних підприємств статті у фахових видання Глобальні та національні проблеми економіки. –Миколаїв. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Електронний журнал. – № 11. червень 2016. У друку 0,80 0,80 ні       за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
42 Горяєва М.С. (0,18) Формування обліково-аналітичного забезпечення на підприємствах сільского господарства тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (м. Харків, 24-26 березня 2016 року) / Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 388-391. 0,18 0,18 ні Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles     за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
43 Ю. Д. Маляревський (0,375), О. В. Шушлякова (0,375), В. В. Ольховська (0,375), П. О. Сахаров (0,625), А. А. Пилипенко (2,9), І. П. Дзьобко (1), І. В. Ялдін (0,78), І. Г. Волошан (0,8125), С. М. Сердечна (0,23), Ю. О. Леонова (0,46), Т. О. Чухлебова (0,18), О. М. Кудіна (0,41), В. В. Тютликова (0,4), А. В. Махота (1), О. В. Писарчук (0,8125), Н. В. Курган (0,9375), Г. С. Черноіванова (0,6875), А. В. Тирінов (0,75), О. В. Прокопішина (0,81), Н. С. Пасенко (1), Л. В. Безкоровайна (0,93), М. С. Горяєва (0,87)  Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань Колективна монографія Монографія / під заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Пилипенка 20,00 20,00 ні       за індивідуальним планом викладача кафедра бухгалтерського обліку
44 Пилипенко А.А. (0,15) Організація управління фінансовою безпекою
інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу
публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Економіка розвитку. – 2016. – 1 (77). – С. 43-52 0,15 0,15 ні Index Copernicus ні ні Тема № 51 каф бухгалтерського обліку
45 Пилипенко А.А. (0,42) Литвиненко А.О. (0,42) "м" Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оціню-вання публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 0,84 0,84 ні Scopus, Index Copernicus ні ні Тема № 51 каф бухгалтерського обліку
46 Пилипенко А.А. (0,15) Розробка навчальними закладами освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування з використанням міжнародних
стандартів професійної освіти бухгалтерів
тези доповідей Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., КНЕУ). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 178-181 0,15 0,15 ні ні ні ні Тема № 51 каф бухгалтерського обліку
47 Пилипенко А.А. (0,33) Попов О.Є. (0,33) Формування фінансової стратегії  в системі економічної безпеки корпоративного підприємства публікація статті у фаховому журналі Науковий вісник УжНУ. Серія: Мі-жнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169 0,66 0,33 ні ні ні ні Тема № 51 каф бухгалтерського обліку
48 Тирінов А. В. "м" (0,45) МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА публікація статті у фаховому журналі Науковий вісник Херсонського державного унівесритету. –  2016. – №20. – С. 173-176 0,45 0,45 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема каф бухгалтерського обліку
49 Тирінов А. В. "м" (0,5) ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СПЕЦИФІКА І СУТНІСТЬ   публікація статті у фаховому журналі Причорноморські економічні студії. – 2016. – №9. – С. 112 - 116. 0,5 0,5 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема каф бухгалтерського обліку
50 Тирінов А. В. "м" (0,7) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
публікація статті у фаховому журналі Економічний вісник запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №5. – С. 95 - 99. 0,7 0,7 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема каф бухгалтерського обліку
51 Дзьобко І. П. (0,2) Лебедєва І. Л. (0,2) VIRTUAL CONFERENCES FOR PROFESSIONAL TRAINING AND RETRAINING публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus International Scientific Conference
Integrated business structures: models, processes, technologys
November 25th, 2016 (Chisinau, Republic of Moldova)
0,4 0,2 так Index Copernicus ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
52 Писарчук О.В. (0,44) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Глобальні та
національні проблеми економіки. –Миколаїв. – Миколаївський
національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Електронний
журнал. – № 14. грудень 2016. (електронне фахове видання)
0,44 0,44 ні Index Copernicus ні ні Бюджетна кафедральна тема каф бухгалтерського облік
53 Курган Н. В. (0,33) "м", Кіпренко А. Ю. (0,33) Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України  публікація, у виданнях, що індексуються в інших  міжнародних науково- метричних базах Управління розвитком. – 2016. – № 2 (подано до друку 0.09.2016) 0,66 0,33 ні «СОЦИОНЕТ», RePEc, Google Scholar ні ні Бюджетна кафедральна тема, тема №51 каф бухгалтерського обліку
54 Литвиненко А.О. (0,375) "м" Cognitive Modeling In The Mechanism Of Strategic Management Of Industrial Enterprise Potential Development публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Польша у друці 0,375 0,375 так Index Copernicus     за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
55 Литвиненко А.О. (0,94) "м" THE FORMATION OF STRATEGY IN THE MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE POTENTIAL DEVELOPMENT  публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus  ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ Миколаїв
Електронне наукове видання у друці
0,94 0,94 ні Index Copernicus   ISSN (Online): 2413-3965 за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
56 Литвиненко А.О. (0,75) "м" THE GROUNDING OF THE MECHANISM OF CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE POTENTIAL DEVELOPMENT  публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Випуск 20. – Частина 1. – С. 115-119 0,75 0,75 ні Index Copernicus   Centre International de l'ISSN: 2307-8030 Бюджетна кафедральна тема каф бухгалтерського обліку
57 Литвиненко А.О. (0,06) "м", Литвиненко О.Д. (0,06) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АУДІО- ТА ВІДЕО- НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК У НАВЧАННІ  публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Materials of International scientific and practical conferenct “Problems and perspectives in Europian education development” 20-27 of November 2016, Prague, P. 39-41 0,125 0,06 так Index Copernicus     за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
58 Литвиненко А.О. (0,375) "м" THE FORMATION OF CONCEPT OF THE ENTERPRISE’S POTENTIAL EFFECTIVE USAGE публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Великобритания у друці 0,375 0,375 так Index Copernicus   ISSN: 1561-6886 за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
59 Прокопішина О. В. (0,625) THE ACCOUNTABILITY OF INNOVATION MANAGEMENT Монографія Marketing. Management. Innovations. 2016 0,625 0,625 так ні ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
60 Сахаров П.О. "м" (0,2) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ публікація статті у фаховому журналі ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСИ, ОБЛІК І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»  
28 жовтня 2016 р.  ХДУХТ. Сдано до друку
0,2 0,2 ні ні ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
61 Матющенко С.С. "м" (0,58) Регіональна краудфандингова платформа – джерело фінансування у розвиток інтелектуального капіталу стаття у фаховому виданні Економіка та суспільство. –2016. – № 5. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua 0,58 0,58 ні ні ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
62 Матющенко С.С.(0,28) "м", Васильєв О.В. (0,25) Краудфандинг - сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus Інвестиції: практика та досвід. –2016. – № 18. – С.36-40. 0,53 0,28 ні Index Copernicus ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
63 Матющенко С.С. "м" (0,13) Оцінка людської складової інтелектуального капіталу підприємства тези доповідей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку» (Одеса, 23-24 вереня 2016 р.). – Одеса: ЦЕДР, 2016.-С. 52-54 0,13 0,13 ні ні ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
64 Матющенко С.С. "м" (0,2) Держава як суб’єкт впливу на розвиток інтелектуального капіталу підприємства тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний механізм управління інноваціями: методологія, теорія та практика» (Львів, 16-17 вересня 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2016.-С. 66-68. 0,2 0,2 ні ні ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
65 Лабунська С. В. (0,375), Возненко Н. (0,375) Ukrainian machine-building enterprises logistic systems diagnostics / S. Labunska, N. Voznenko публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus International Collection of scientific proceedings "European Cooperation", Vol.10, № 17 (2016). – P. 9–21. 0,75 0,375 так Index Copernicus ні ні за індивідуальним планом викладача каф бухгалтерського обліку
66 Лабунська С. В. (0,32), Прокопішина О. В. (0,32)  Іnnovation as driver for conflict and harmony in social and economic interests / S. Labunska., O. Prokopishina  публікаціі в Scopus, Web of science, Index Copernicus // Економіка розвитку. – 2016. – № 4(80) . – С. 105–110. 0,32 0,32 ні Index Copernicus, Master List, РІНЦ ні ні прикладне дослідження (тема) каф бухгалтерського обліку
67 Лабунська С. В. (0,62) The managerial decision support in innovation cost management / S.V. Labunska  Монографія Розділ у колективної монографії "Marketing. Management. Innovations" (Чехія) подано до друку 0,62 0,62 так ні ні ні прикладне дослідження (тема) каф бухгалтерського обліку
68 Лабунська С. В. (0,75) Ефективне управління витратами інноваційної діяльності – крок до підвищення конкурентоспроможності підприємств  / С. В. Лабунська  тези доповідей Збірник доповідей на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" 17–18 листопада 2016 р. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2016. – С.53–65. 0,75 0,75 ні ні ні ні прикладне дослідження (тема) каф бухгалтерського обліку
69 Лабунська С. В. (0,75) Підходи до ідентифікації та оцінки витрат і  нематеріальних активів в процесі   інноваційної діяльності підприємств / С. В. Лабунська стаття у фаховому виданні Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Економіка і менеджмент" № 22/2016  подано до друку 0,75 0,75 ні ні ні ні прикладне дослідження (тема) каф бухгалтерського обліку
  Всього:       81,61 78,08            
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика