Menu

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»

Розвиток європейського простору очима молоді22 квітня 2016 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця було проведено Всеукраїнську науково практичну конференцію молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти». Відкрив конференцію з вітальним словом проректор з науково-педагогічної роботи, куратор Ради молодих учених Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, к. е. н., доц. Олександр Григорович Зима. 

В рамках конференції працювало 12 секцій, в тому секція 3 «Сучасні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування та консалтингових послуг на європейському просторі». Відповідальною за організацію секції були кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Питання, що активно обговорювались на пленарному засіданні охоплювали широкий спектр прикладних соціально-економічних та правових проблем та перспектив розвитку України в рамках європейського простоту. На секції взяли участь студенти 3-4 курсів, магістри, аспіранти, викладачі, доценти Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. На засіданні секції було заслухано 9 доповідей. Необхідно відзначити доповіді наступних студентів, які викликали найбільший інтерес серед присутніх, та які було відзначено грамотами:

 Розвиток європейського простору очима молоді Розвиток європейського простору очима молоді  Розвиток європейського простору очима молоді 
Ковальова Марина Олегівна
«Особливості трактування поняття суб’єкта малого підприємництва в українському законодавстві»
Грузіна Ірина Володимирівна
«Етапи розвитку державного фінансового контролю в Україні»
Воротинцева Розалія Валеріївна
«Особливості державного фінансового контролю: зарубіжний досвід»

 
Також було відзначено заохочувальними подарунками доповіді студенток Байрачної Анни Василівни та Помазан Алли Валентинівни за цікаві презентації та ґрунтовні відповіді на питання присутніх. 

З докладним фотозвітом щодо проведеної конференції можна ознайомитися на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика