Menu

On-line підготовка в умовах карантину

Кафедрою обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця повною мірою здійснено перехід на on-line навчання в синхронному режимі за всіма дисциплінами та освітніми програмами кафедри. Особливим викликом була започаткування дистанційної підготовки за магістерською програмою «Accounting and Audit» («Облік і аудит»), з яким кафедра успішно впоралась. Оскільки програму акредитовано на заліки модулів кваліфікації CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting), викладання здійснюється англійською мовою. Слухачі програми мають змогу отримати «Диплом з управлінського обліку» міжнародного рівня склавши лише ОДИН іспит.

Доктором економічних наук, професором Світланою Віталіївною Лабунською згідно з розкладом занять проводяться лекційні та практичні заняття за дисципліною «Accounting of business activity and enterprise’s cost management» («Облік діяльності та управління витратами»).

лекційні та практичні заняття за дисципліною «Accounting of business activity and enterprise’s cost management» («Облік діяльності та управління витратами»).

Lectures and workshops (practical classes) on the topic «The main differences of cost management systems. Features of ABC calculation» («Основні відмінності систем управління витратами. Особливості ABC-калькулювання») by Dr. Sc. (Econ.), Prof. Svitlana Labunska

Ознайомитись з особливостями підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування» (освітньою програмою «Облік і аудит») можна за наступними посиланнями:

магістерська освіта англійською
концепція магістерської програми "Облік і аудит"
міжнародне визнання освітніх програм кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика