Menu

Облік у банках

Облік у банках. Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. КузнецяМета дисципліни. Ознайомлення з головними підходами до формування чинних методик обліку банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку основних банківських операцій, формування в них практичних навичок на такому рівні, який би дозволив легко орієнтуватися в питаннях облікової політики банку, у складанні та контролі банківських операцій і документів, ведення обліку на основі прийнятих міжнародних стандартів і використання надалі знань та навичок при вирішенні завдань обліку в банках, адаптуючи їх до практичної роботи.

Викладацький склад. к.е.н., доц. Глєбова Наталія Володимирівна, к.е.н., доц. Литвиненко Аліна Олександрівна, к.е.н., доц. Махота Ала Валентинівна

Компетентності, що формуються дисципліною. 

За змістовним модулем 1. Формування облікової системи банку та основних принципів його діяльності.
Знання, вміння та навички щодо оволодіння методикою і технікою формування облікової системи банку та основних принципів його діяльності:
- здатність до систематизації положень, інструкцій, методичних рекомендацій з питань організації бухгалтерського обліку в банківських установах;
- здатність до засвоєння методів і техніки обліку за всіма ступенями облікового процесу в банку;
- здатність до відображення в обліку капіталу банку, розрахунку емісійного доходу; 
- здатність до відображення в обліку доходів і витрат банку, вміння розрахувати % згідно до обраного методу;
- здатність до ведення обліку операцій, здійснюваних різними видами кас;
- здатність до відображення в обліку розрахункових операцій банку.

За змістовним модулем 2. Відображення в обліку фінансово-господарської діяльності банку.
Знання, вміння та навички техніки обліку операцій банку за фінансово-господарською діяльністю:
- здатність до систематизації за датами проведених банком операцій, прийнятих до обліку документів; відображення в обліку всіх етапів за кредитними операціями банку (надання / отримання, нарахування відсотків, формування резервів, погашення);
- здатність до відображення в обліку всіх етапів за кредитними операціями банку (надання / отримання, нарахування відсотків, формування резервів, погашення);
- здатність до відображення в обліку депозитних операцій банку (отримання / надання депозитних коштів, нарахування відсотків, сплата / отримання сум до повернення);
- здатність відображати в обліку операцій з цінними паперами банку згідно до портфеля, в який вони зараховуються;
- здатність відображати в обліку операції банку з покупки / реалізації іноземної валюти, визначення валютної позиції банку;
- здатність до відображення в обліку операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами;
- здатність до відображення в обліку лізингових операцій банку (надання , позабалансовий облік, отримання коштів до сплати).

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності. 
Сфера діяльності охоплює грошові та вексельні операції, купівлю та продаж державних фондів, процентних паперів приватних промислових установ, надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам. Завдяки набутим професійним компетенціям робітники можуть працювати в різних відділах банків.
У відділі кредитування реалізується здатність приймати заявки на кредити та аналізувати фінансовий стан позичальника й бізнес-проект, під який береться кредит, надійність застави або іншого забезпечення, а також здатність професійного стеження за цільовим використанням кредиту й контроль за збереженням застави. 
У відділі інвестицій реалізується здатність займатися аналізом проектів, які потребують довгострокових вкладень (інвестицій), у тому числі при купівлі підприємств, здійснюється контроль виконання цих проектів, фінансового стану та розвитку підприємств. 
У відділі цінних паперів реалізується здатність займатися розміщенням цінних паперів на біржі і на ринку, здійсненням вкладень у прибуткові цінні папери, а також випуском власних векселів з метою залучення грошових коштів. 
У відділі дилінгу реалізується здатність здійснювати операції на грошовому та валютному ринках, заробляючи прибуток на курсових коливаннях валют, купуючи і продаючи валюту клієнтам та іншим банкам.
У фондовому відділі реалізується здатність розміщувати акції та облігації банку на ринку. 
В операційному відділі реалізується здатність вести і обслуговувати рахунки клієнтів, приймати від клієнтів їхні доручення на вчинення платежів та передавати їх до виконання у відділ розрахунків. 
У роботі юридичного відділу реалізується здатність відкривати рахунки клієнтам завдяки з правомірною перевіркою реєстрації клієнта (підприємства), а також ведення арбітражних процесів, які неминуче виникають у роботі банку.

Змістовні модулі та теми дисципліни. 

Змістовній модуль 1. Формування облікової системи банку та основних принципів його діяльності.
Тема 1. Комерційні банки як самостійні фінансово-кредитні установи. Основи їх діяльності.
Тема 2. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках.
Тема 3. Облік капіталу.
Тема 4. Облік доходів і витрат.
Тема 5. Облік касових операцій банку.

Змістовній модуль 2. Відображення в обліку фінансово-господарської діяльності банку.
Тема 6. Облік розрахункових операцій.
Тема 7. Облік операцій банку з кредитування.
Тема 8. Облік депозитних операцій.
Тема 9. Облік операцій банку з цінними паперами.
Тема 10. Облік операцій банку в іноземній валюті.
Тема 11. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами.
Тема 12. Облік операцій банку з лізингу.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика