Menu

 

СПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК ОЗНАЧАЄ ВІДДАВАТИ

ЧАСТИНУ СВОГО МАЙНА, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ІНШУ.

 

Вольтер - філософ, письменник, історик

 

 

Облік і звітність в оподаткуванні

 

Багатоваріантна система оподаткування вимагає специфічних механізмів розрахунку бази оподаткування, застосування різних ставок, а також різних джерел покриття податків і зборів (обов’язкових платежів). В навчальній дисципліні «Облік і звітність в оподаткуванні» розглядаються теоретичні та методичні основи організації, практичні особливості ведення податкового обліку на підприємстві за основними податками і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтерським і податковим обліком. Значна увага приділяється правилам ведення первинних документів та податкових регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно дотримуватися при складанні податкової звітності.

Мета дисципліни. Формування знань та навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних загальнодержавних та місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів.

Викладацький склад. Волошан Ірина Геннадіївна, к.е.н., доцент; Горяєва Марина Сергіївна, ст. викладач

 

Компетентності, що формуються дисципліною:

- здатність до володіння понятійним апаратом та методами податкового обліку;

- здатність до визначення податкових доходів, витрат з обліку податку на прибуток та складання Податкової декларації;

- здатність до визначення податкового зобов’язання, податкового кредиту з податку на додану вартість та складання Податкової декларації з ПДВ;

- здатність до визначення податку з доходів фізичних осіб та складання податкового розрахунку;

- здатність до володіння порядком переходу на спрощену систему оподаткування, обліку груп підприємців та юридичних осіб - спрощенців та звітності з єдиного податку;

- здатність до ведення податкового обліку ресурсних платежів;

- здатність до ведення податкового обліку фіксованого сільськогосподарського податку;

- здатність до податкового обліку інших місцевих податків та зборів

 

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності.

Прослухавши навчальну дисципліну та опанувавши основні її розділи під час професійної діяльності в сфері бухгалтерського обліку та консалтингу, ви зможете:

  • визначати можливі варіанти системи оподаткування суб’єкта господарювання залежно від суб’єкта, організаційно-правової форми, виду та обсягів діяльності;
  • вести податковий облік спираючись на діюче законодавство; самостійно визначати базу оподаткування та податкове зобов’язання за загальнодержавними та місцевими податками та зборами;
  • уникати незаконних схем ухилення від сплати податків та використовувати «легальні податкові офшори»;
  • заповнювати форми податкової звітності;
  • здійснювати податкове планування;
  • оцінювати податкові ризики;
  • відстоювати свою позицію при камеральних та виїзних податкових перевірках та інше

 

Змістовні модулі та теми дисципліни.

Змістовий модуль 1. Загальні основи податкового обліку. Облік податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість

Тема 1. Податковий облік: його зміст та організація на підприємстві.

Тема 2. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств.

Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість.

Змістовий модуль 2. Облік інших податків та платежів

Тема 4. Податковий облік та звітність з податку з доходів фізичних осіб.

Тема 5. Податковий облік та звітність за спрощеною системою оподаткування.

Тема 6. Податковий облік та звітність за ресурсними платежами.

Тема 7. Податковий облік та звітність сільськогосподарських виробників.

Тема 8. Податковий облік та звітність з інших податків, зборів й обов’язкових платежів.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика