Menu

Облік у бюджетних установах

Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Запорукою успіху діяльності бюджетної установи та досягнення цілей її функціонування на виконання державних функцій є наявність висококваліфікованого персоналу, який володіє новітніми економічними та правовими знаннями, що дозволяють ефективно виконувати завдання підготовки планово-фінансової інформації, прийняття управлінських рішень, здійснення ефективного фінансового контролю. Як свідчить аналіз практики функціонування установ бюджетної сфери (установ освіти, культури, науки тощо), в сучасних умовах господарювання бухгалтер повинен володіти навиками креативного мислення, творчого пошуку шляхів вирішення економічних питань та формувати раціональний (з точки зору перспектив розвитку установи в умовах збереження бюджетних коштів) підхід до розподілу фінансових ресурсів.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок з обліку в бюджетних установах з використанням прогресивних форм і національних стандартів бухгалтерського обліку.

Завдання навчальної дисципліни – оволодіння навичками обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку.

Предмет навчальної дисципліни – вивчення методології організації та ведення обліку руху бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

Викладацький склад: к. е. н. доцент Кудіна Ольга Миколаївна, к.е.н., ст. викладач Дзьобко Ірина Петрівна

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення

навчальної дисципліни

Код компетентності Назва компетентності Складові компетентності
ВПФБУ* 1 Виявлення проблематики функціонування бюджетних установ Здатність ідентифікувати доходи та витрати бюджетної установи
Визначати оптимальні господарські  рішення при складанні кошторису бюджетної установи
Здатність до обґрунтування особливостей організації обліку в бюджетних установах
ВПФБУ 2 Здійснювати обґрунтування прийняття господарських рішень, відображати їх в обліку та в звітності Здатність до класифікації активів, проведення оцінки активів на дату балансу.
Здатність до класифікації виробничих витрат та відображення їх в обліку бюджетної установи
Здатність до визначення структури власного капіталу бюджетної установи та відображення його змін на рахунках обліку
Здатність до визначення результатів виконання кошторису
Здатність до відображення результатів інвентаризації в бюджетній установі

* Виявлення проблематики функціонування бюджетних установ

 

 

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності. М

Прослухавши навчальну дисципліну та опанувавши основні її розділи під час професійної діяльності в сфері бухгалтерського обліку та консалтингу, ви зможете:

застосовувати План рахунків бюджетної установи при відображенні господарських операцій;

заповнювати облікові регістри, що використовуються у бюджетних установах;

складати бухгалтерські проведення з обліку доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджетних установ;

відображати на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з різними дебіторами та кредиторами бюджетних установ;

вести облік розрахунків в порядку планових платежів;

відображати в обліку господарські операції бюджетних установ за різними ділянками обліку;

визначати фінансовий результат за звітний період бюджетної установи;

оформлювати первинні документи щодо різних ділянок обліку.

.

Змістовні модулі та теми дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку
бюджетних установ

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку
в бюджетних установах

1.1.Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ

1.2. Мета, об’єкт та предмет бухгалтерського обліку бюджетних установ.

1.3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та його взаємозв’язок із балансом

1.4. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Тема 2. Облік доходів і видатків

2.1. Система розпорядників коштів бюджету: права та обов’язки

2.2. Облік доходів загального та спеціального фондів.

2.3. Облік видатків загального та спеціального фондів

2.4. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій

3.1. Форми розрахунків: сутність та принципи організації.

3.2. Особливості обліку грошових розрахунків.

3.3. Особливості обліку не грошових розрахунків.

3.4. Облік розрахунків з дебіторами.

3.5. Облік розрахунків з кредиторами.

Змістовний модуль 2. Облік запасів, витрат та фондів

Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій

4.1. Заробітна плата в бюджетній установі: сутність та завдання обліку.

4.2. Облік персоналу та використання робочого часу.

4.3. Облік розрахунків із заробітної плати.

4.4. Облік розрахунків зі страхування.

4.5. Облік розрахунків зі стипендіатами.

Тема 5. Облік необоротних активів

5.1. Необоротні активи: сутність, класифікація, види оцінки.

5.2. Облік надходження та наявності основних засобів.

5.3. Облік відновлення основних засобів..

5.4. Облік зносу основних засобів.

5.5. Облік вибуття основних засобів.

5.6. Облік інших необоротних активів.

5.7. Облік незавершеного будівництва.

Тема 6. Облік нематеріальних активів

6.1. Нематеріальні активи: сутність, класифікація, види оцінки.6.2. Мета та завдання обліку нематеріальних активів

6.3. Облік надходження та наявності нематеріальних активів.

6.4. Облік вибуття нематеріальних активів.

Тема 7. Облік запасів

7.1. Запаси: сутність, класифікація, види оцінки.

7.2. Мета та завдання обліку запасів бюджетних установ..

7.3. Облік надходження запасів.

7.4. Облік вибуття запасів.

Тема 8. Облік виробничих витрат

8.1. Склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ.

8.2. Мета та об’єкти обліку виробничих витрат бюджетних установ.

8.3. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень.

8.4. Облік витрат підсобних (навчальних) сільських господарств.

8.5. Облік витрат на науково-дослідні роботи

8.6. Облік інших виробничих витрат.

Тема 9. Облік власного капіталу

9.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку.

9.2. Особливості організації бухгалтерського обліку власного капіталу.

Тема 10. Облік фондів

10.1. Поняття фонду в необоротних активах та МШП.

10.2. Мета та завдання обліку фондів бюджетних установ.

10.3. Особливості організації бухгалтерського обліку фондів в необоротних активах.

Тема 11. Облік результатів виконання кошторису

11.1. Результати виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами.

11.2. Мета та завдання обліку результатів виконання кошторису.11.3. Особливості організації бухгалтерського обліку результатів виконання кошторису.

Тема 12. Інвентаризація в системі бюджетних установ

12.1. Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетних установ.

12.2. Порядок проведення інвентаризації об'єктів обліку.

12.3. Особливості організації бухгалтерського обліку результатів інвентаризації.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика