Menu

Навчальні диципліни освітнього рівня бакалавр,
які викладаються кафедрою бухгалтерського обліку

Кафедрою бухгалтерського обліку забезпечується викладання на всіх факультетах ХНЕУ ім. С.Кузнеця навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік". Викладання даної дисципліни враховує специфіку підготовки за відповідним напрямом. Перелік тем адаптується до специфіки конкретного факультету. Так, для студентів факультету менеджменту і маркетингу головний акцент робиться на використання облікової інформації системою менеджменту підприємтва для фінансового факультету - на формування в обліку інформації про рух грошових коштів та формування собівартості тощо.

Окрім того кафедра є профілюючою для підготовки бакалавров за напрямом 6.030509 "Облік і аудит". В рамках відповідної освітньо-професійної програми підготовки викладаються дисципліни, які формують основні професійні компетентності майбутнього обліковця. До таких дисциплін входять:

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика