Menu

Волковська Яна Віталіївна

Волковська Яна Віталіївна

Посада. Аспірант 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові інтереси. Організація управлінського обліку витрат, роль стратегічного управлінського обліку в стратегічному менеджменту підприємства

Відзнаки та сертифікати.

       2012, 2013, 2014 рр. - стипендіат програми «Завтра.UA» фонду В. Пінчука;

       2013 р. стипендіат Президента України;

       2013-2014 рр. – стипендіат Фонду підтримки молодих дарувань ім. Кушнарьова;

•    2013 р. - проходження національної сертифікації бухгалтерів України УАСБА, здача на бухгалтера-спеціаліста за П(С)БО;

       2014 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня САР (бухгалтер-практик за міжнародними стандартами);

       2014 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня "Управлінський облік ІІ";

       2016 р. сертифікат тренера про володіння на високому рівні інноваційними методиками навчання та формування прикладних економічних компетентностей у бізнес-симуляторі VIAL+;

      2016 р. подяка за особистий внесок у підготовку економічної еліти України та досконале володіння інноваційними методиками навчання економіки й підприємництва;

  2017 р. сертифікат тренера у середовищі бізнес-симуляції ViAL+, про навчання за курсом "Інтерактивні освітні технології в підприємництві";

  2017 р. диплом переможця Ліги наставників IV Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми-2017";

  2017 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня "Фінансовий менеджмент".

 

Додаткова інформація. Бухгалтер-експерт за сумісництвом; член Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця (з 2016 р. по теперішній час)

Наукові та навчально-методичні праці:

Розділи в колективних монографіях:

 1. Волковська Я. В. Підходи до класифікації витрат операційної діяльності / Я. В. Волковська // Social economics: theory and practice: Collective monograph. – Coventry: Agenda Publishing House, 2017. – 140 с. – С. 13-21.

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Волковська Я. В. Підходи до обліку додаткових послуг, наданих підприємствами готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20. – Випуск 4. – С. 173-176.
 2. Волковська Я. В. Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №14.- C. 54-58.
 3. Волковська Я. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Я. В. Волковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. - №12.- C. 82-85.
 4. Волковська Я. В. Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі / Я. В. Волковська // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Випуск 14. - С. 136-140.
 5. Волковська Я. В. Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Випуск 2. - С. 109-112.
 6. Волковська Я. В. Формування управлінської звітності на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017.

Статті в наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Волковська Я. В. Основні тенденції управлінського обліку на сучасному етапі розвитку /  Я. В. Волковська //  Управління розвитком. – 2015. - №3. – С. 64-69. (включено до СОЦИОНЕТ, RePEc, Google Scholar).
 2. Волковська Я. В. Проблема розвитку готелів і ресторанів  в  Україні  та Харківській області /Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2015. - №10.- С. 192-197. (включено до ULRICHSWEB, RePEc, Index Copernicus, GetInfo, InfoBase Index та ін.).
 3. Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. - №3. (включено до Index Copernicus,Google Scholar, DOAJ ).
 4. Волковська Я. В. Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. - №2. (включено до Index Copernicus, ResearchBib, РІНЦ, Google Scholar).

Статті в інших виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Волковська Я. В. Сутність управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №2. - С. 22-27. (включено до РІНЦ).
 2. Волковська Я. В. Узагальнення факторів впливу на облік витрат підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічні студії. – 2016. - №4. – С. 28-31. (включено до РІНЦ).
 3. Волковська Я. В. Основні та додаткові витрати операційної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економіка і фінанси. – 2016. - №8. – С. 13-19. (включено до РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory).
 4. Волковська Я. В. Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Науковий журнал «ScienceRise». – 2017. – №8. – С. 13-16. (включено до Index Copernicus, РІНЦ, DOAJ, ResearchBib, OAJI та ін.).
 5. Волковська Я. В. Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Молодий вчений. — 2017. — №8. (включено до РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Публікації за матеріалами конференцій:

 1. Volkovska I. V. The main methods and techniques of the cost accounting as a part of the management accounting / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих вчених вищих технічних навчальних закладів [«Інтеграційні процеси й інноваційні технології. Досягнення і перспективи технічних наук»], (Харків, 09 квітня 2015 р.). –Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 251-253.
 2. Volkovska I. V. The role of management accounting in the enterprise management system / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»], (Київ, 5-6 грудня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С. 6-9.
 3. 19.   Volkovska I. V. The necessity of the management accounting features reflection in the company accounting policy / I. V. Volkovska: тези X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Wyksztalcenie i nauka bez granic»], (Перемишль, 07-15 грудня 2014 р.). - Volume 5. Economiczne nauki. - Przemysl: Nauka i studia, 2014. - С. - 23-26.
 4. 20.   Волковська Я. В. Особливості формування та розвитку управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції сучасної науки»], (Шеффілд, 30 травня-07 червня 2015 р.). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – С. 12-20.
 5. Волковська Я. В. Напрями управлінського обліку витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит], (Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 94-96.
 6. Волковська Я. В. Сутність витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених [Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи], (Київ, 26-27 лютого 2016 р.).– К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – С. 70-72.
 7. Волковська Я. В. Місце управлінського обліку в діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 24-25 березня 2016 року). - Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. - C. 361-363.
 8. Волковська Я. В. Формування системи управлінського обліку на різних рівнях управління / Я. В. Волковська: materials of International Scientific-Practical conference [«From Baltic to Black Sea: National Models of Economaic Systems»], (Ріга, 25 березня 2016 р.). - Riga: Baltija Publishing, 2016. - C. 264-267.
 9. Волковська Я. В. Об’єкти системи управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»], (Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: Наукова економічна організація «Перспектива», 2016. – С. 125-127.
 10. Волковська Я. В. Оптимізація обліку алкогольних напоїв у ресторані / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективні напрями наукових досліджень»], (Ковентрі, 30 вересня 2016 р.). – United Kingdom: United Kingdom, 2016.– С. 218-221.
 11. Волковська Я. В. Аналіз підходів до обліку витрат у ресторані / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (Харків, 24-26 березня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 59-63.
 12. Волковська Я. В. Кластеризація підприємств, що займаються готельно-ресторанним бізнесом, як спосіб підвищення конкурентоспроможності / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти], (Харків, 22 квітня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ»,2016. – С. 1347-1352.
 13. Волковська Я. В. Етапи організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017.
 14. Волковська Я. В. Переваги використання збалансованої системи показників в управлінському обліку підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів»], (Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 114-117.
 15. Волковська Я. В. Особливості робочого плану рахунків для цілей управлінського обліку на підприємствах готельно--ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями наукових досліджень»], (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). – Київ: МЦНД, 2017. – С. 5-6. 

Перейти на сторінку з відзнаками, нагородами та сертифікатами Я.В. Волковської

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика