Menu

Тирінов Андрій Вікторович
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1.
2.
3.

Підручники та навчальні посібники

1.
2.
3.

Статті у фахових виданнях

1. Tyrinov A. V. The duality of approaches to organizational and economic mechanism of the improving of the enterprise activity efficiency / A. V. Tyrinov //Central European Journal for Science and Research. – Praha: Publishing house Education and Science, 2014, – № 8(10). – P. 28-34.

2. Тирінов А. В. Вибір механізму підвищення ефективності діяльності на підприємстві / А. В. Тирінов // - у друці.

3. Тирінов А. В. Визначення рівня ефективності діяльності на машинобудівних підприємствах Харківського регіону / А. В. Тирінов // Бізнес інформ, 2013. – №8 (427). – С. 80 – 85.

4. Тирінов А. В. Межі застосування поняття «господарський механізм» в економічній діяльності підприємства / А. В. Тирінов // Вісник Одеського національного університету. Т. 19. Сер. «Економічні науки», 2014. – № 2/4. – С. 83–86.

5.  Тирінов А. В. Взаємозв'язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності / А. В. Тирінов // - у друці.

6.  Тирінов А. В. Формування зв’язків координації механізмів підвищення ефективності на базі коучингу / А. В. Тирінов // -  у друці.

Інші видання та матеріали конференцій

1. Тирінов А. В. Аналіз фінансових результатів у підвищенні ефективності діяльності підприємства / А. В. Тирінов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми інтеграції економіки України у світове господарство» (м. Харків, 20 – 21 квітня 2007 р.). – Х.: Вид. ХНЕУ. –2007. – С. 31 – 32.

2. Азаренков Г. Ф. Проблеми оцінки ефективності діяльності промислових підприємств / Г. Ф. Азаренков, А. В. Тирінов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (м. Харків, 21 –23 травня 2009 р.). – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М., ВД «ІНЖЕК. – 2009. – С. 12 – 14.

3. Тирінов А. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств як фактор зростання ефективності їх діяльності / А. В. Тирінов // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» Том ІІ (м. Сімферополь, 29 – 31 травня 2009 р.). – Сімферополь: ЦРОНІ. – 2009. – С. 123 – 124.

4. Азаренков Г. Ф. Поняття ефективності діяльності підприємства в контексті сучасної економічної теорії / Г. Ф. Азаренков, А. В. Тирінов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» (м. Харків, 26-27 листопада 2009 р.). – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М., ВД «ІНЖЕК. – 2009. – С. 235 – 237.

5. Тирінов А. В. Особливості аналізу показників оцінки ефективності діяльності промислових підприємств / А. В. Тирінов // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Антикризові аспекти регулювання економіки» (м. Харків, 2 – 4 грудня 2010 р.). – Х.: ФОП Павленко О. Г., ВД «ІНЖЕК. – 2010. – С. 169 – 172.

6. Тирінов А. В. Проблеми оцінки і аналізу фінансового стану підприємства за умов конкурентної боротьби / А. В. Тирінов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (м. Харків, 27 квітня 2012 р.). – Х.: ВБ «Фактор». – 2012. – С. 1669 – 1673.

7. Тирінов А. В. Визначення економічної сутності фінансового стану підприємства / А. В. Тирінов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти» (м. Київ, 18 – 19 травня 2012 р.). – К.: «Київський економічний науковий центр». – 2012. – С. 146-147.

8. Тирінов А. В. Інформаційне забезпечення діагностики фінансового стану / А. В. Тирінов //Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук» (м. Одеса, 8 – 9 червня 2012 р.). –О.: «Центр економічних досліджень та розвитку». – 2012. – С. 163 – 164.

9. Тирінов А. В. Проблеми застосування таргет-костингу як складової механізму підвищення ефективності промислових підприємств України / А. В. Тирінов // - у друці.Методичні розробки

1.
2.
3.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика