Menu
Кафедра бухгалтерського обліку
Кафедра бухгалтерського обліку є провідною ланкою у підготовці бакалаврів та магістрів з обліку та аудиту. Головна мета кафедри – поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях
Прогресивний професорсько-викладацький склад
На кафедрі працюють найкращі професіонали своєї справи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів.
Освітньо-професійна програма підготовки магістра
Кафедрою пропонується унікальна магістерська програма "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання". Вона формує у майбутнього професіонала комплексні компетентностей, які агреговано використовують переваги різних напрямів та програм підготовки.
Орієнтованість дисциплін на програми професійної сертифікації
Отриманих базових знань достатньо для проходження професійної сертифікації
Досвіт виховання економічної еліти держави
Кафедра має глибокі традиції підготовки фахівців
Сполучення науки та освіти
Принциповим моментом наукової роботи кафедри є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді
Яскраве та незабутнє студентське життя
Створено найкращі умови для реалізації творчого та спортивного потенціалу талановитої молоді

Волковська Яна Віталіївна

Волковська Яна Віталіївна

Посада. Аспірант 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові інтереси. Організація управлінського обліку витрат, роль стратегічного управлінського обліку в стратегічному менеджменту підприємства

Відзнаки та сертифікати.

       2012, 2013, 2014 рр. - стипендіат програми «Завтра.UA» фонду В. Пінчука;

       2013 р. стипендіат Президента України;

       2013-2014 рр. – стипендіат Фонду підтримки молодих дарувань ім. Кушнарьова;

•    2013 р. - проходження національної сертифікації бухгалтерів України УАСБА, здача на бухгалтера-спеціаліста за П(С)БО;

       2014 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня САР (бухгалтер-практик за міжнародними стандартами);

       2014 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня "Управлінський облік ІІ";

       2016 р. сертифікат тренера про володіння на високому рівні інноваційними методиками навчання та формування прикладних економічних компетентностей у бізнес-симуляторі VIAL+;

      2016 р. подяка за особистий внесок у підготовку економічної еліти України та досконале володіння інноваційними методиками навчання економіки й підприємництва;

  2017 р. сертифікат тренера у середовищі бізнес-симуляції ViAL+, про навчання за курсом "Інтерактивні освітні технології в підприємництві";

  2017 р. диплом переможця Ліги наставників IV Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми-2017";

  2017 р. – проходження сертифікації за програмою САР/СІРА, здача рівня "Фінансовий менеджмент".

 

Додаткова інформація. Бухгалтер-експерт за сумісництвом; член Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця (з 2016 р. по теперішній час)

Наукові та навчально-методичні праці:

Розділи в колективних монографіях:

 1. Волковська Я. В. Підходи до класифікації витрат операційної діяльності / Я. В. Волковська // Social economics: theory and practice: Collective monograph. – Coventry: Agenda Publishing House, 2017. – 140 с. – С. 13-21.

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Волковська Я. В. Підходи до обліку додаткових послуг, наданих підприємствами готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20. – Випуск 4. – С. 173-176.
 2. Волковська Я. В. Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №14.- C. 54-58.
 3. Волковська Я. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Я. В. Волковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. - №12.- C. 82-85.
 4. Волковська Я. В. Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі / Я. В. Волковська // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Випуск 14. - С. 136-140.
 5. Волковська Я. В. Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Випуск 2. - С. 109-112.
 6. Волковська Я. В. Формування управлінської звітності на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017.

Статті в наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Волковська Я. В. Основні тенденції управлінського обліку на сучасному етапі розвитку /  Я. В. Волковська //  Управління розвитком. – 2015. - №3. – С. 64-69. (включено до СОЦИОНЕТ, RePEc, Google Scholar).
 2. Волковська Я. В. Проблема розвитку готелів і ресторанів  в  Україні  та Харківській області /Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2015. - №10.- С. 192-197. (включено до ULRICHSWEB, RePEc, Index Copernicus, GetInfo, InfoBase Index та ін.).
 3. Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. - №3. (включено до Index Copernicus,Google Scholar, DOAJ ).
 4. Волковська Я. В. Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. - №2. (включено до Index Copernicus, ResearchBib, РІНЦ, Google Scholar).

Статті в інших виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Волковська Я. В. Сутність управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №2. - С. 22-27. (включено до РІНЦ).
 2. Волковська Я. В. Узагальнення факторів впливу на облік витрат підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічні студії. – 2016. - №4. – С. 28-31. (включено до РІНЦ).
 3. Волковська Я. В. Основні та додаткові витрати операційної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економіка і фінанси. – 2016. - №8. – С. 13-19. (включено до РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory).
 4. Волковська Я. В. Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Науковий журнал «ScienceRise». – 2017. – №8. – С. 13-16. (включено до Index Copernicus, РІНЦ, DOAJ, ResearchBib, OAJI та ін.).
 5. Волковська Я. В. Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Молодий вчений. — 2017. — №8. (включено до РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Публікації за матеріалами конференцій:

 1. Volkovska I. V. The main methods and techniques of the cost accounting as a part of the management accounting / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих вчених вищих технічних навчальних закладів [«Інтеграційні процеси й інноваційні технології. Досягнення і перспективи технічних наук»], (Харків, 09 квітня 2015 р.). –Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 251-253.
 2. Volkovska I. V. The role of management accounting in the enterprise management system / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»], (Київ, 5-6 грудня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С. 6-9.
 3. 19.   Volkovska I. V. The necessity of the management accounting features reflection in the company accounting policy / I. V. Volkovska: тези X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Wyksztalcenie i nauka bez granic»], (Перемишль, 07-15 грудня 2014 р.). - Volume 5. Economiczne nauki. - Przemysl: Nauka i studia, 2014. - С. - 23-26.
 4. 20.   Волковська Я. В. Особливості формування та розвитку управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції сучасної науки»], (Шеффілд, 30 травня-07 червня 2015 р.). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – С. 12-20.
 5. Волковська Я. В. Напрями управлінського обліку витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит], (Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 94-96.
 6. Волковська Я. В. Сутність витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених [Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи], (Київ, 26-27 лютого 2016 р.).– К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – С. 70-72.
 7. Волковська Я. В. Місце управлінського обліку в діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 24-25 березня 2016 року). - Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. - C. 361-363.
 8. Волковська Я. В. Формування системи управлінського обліку на різних рівнях управління / Я. В. Волковська: materials of International Scientific-Practical conference [«From Baltic to Black Sea: National Models of Economaic Systems»], (Ріга, 25 березня 2016 р.). - Riga: Baltija Publishing, 2016. - C. 264-267.
 9. Волковська Я. В. Об’єкти системи управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»], (Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: Наукова економічна організація «Перспектива», 2016. – С. 125-127.
 10. Волковська Я. В. Оптимізація обліку алкогольних напоїв у ресторані / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективні напрями наукових досліджень»], (Ковентрі, 30 вересня 2016 р.). – United Kingdom: United Kingdom, 2016.– С. 218-221.
 11. Волковська Я. В. Аналіз підходів до обліку витрат у ресторані / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (Харків, 24-26 березня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 59-63.
 12. Волковська Я. В. Кластеризація підприємств, що займаються готельно-ресторанним бізнесом, як спосіб підвищення конкурентоспроможності / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти], (Харків, 22 квітня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ»,2016. – С. 1347-1352.
 13. Волковська Я. В. Етапи організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017.
 14. Волковська Я. В. Переваги використання збалансованої системи показників в управлінському обліку підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів»], (Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 114-117.
 15. Волковська Я. В. Особливості робочого плану рахунків для цілей управлінського обліку на підприємствах готельно--ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями наукових досліджень»], (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). – Київ: МЦНД, 2017. – С. 5-6. 

Перейти на сторінку з відзнаками, нагородами та сертифікатами Я.В. Волковської

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика