Menu

Закордонне стажування доцента кафедри бухгалтерського обліку А.О. ЛитвиненкоСтажування доцента кафедри бухгалтерського обліку у Празькому інституті підвищення кваліфікації

З 20 по 27 листопада 201 року доцента кафедри бухгалтерського облікуЛитвиненко Аліна Олександрівна пройшла стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики».

На стажування до столиці Чеської республіки приїхали викладачі з двох десятків вищих навчальних закладів України, зокрема: Київського національного університету ім. Т. Шевченко; Київського університету ім. Б. Грінченка, Інституту людини; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"; ДВНЗ "Придніпровська держава академія будівництва та архітектури"; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" – Національної академії педагогічних наук України; Дніпропетровського державного агроекономічного університету; Запоріжського медичного університету; Ірпінського національного університету державної фіскальної служби; Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Університету банківської справи; Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; Харківського національного університету міського господарства ім.О. М. Бекетова; Харківського національного університету внутрішніх справ; Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Херсонського міжнародного університету бізнесу і права; Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов; Черкаського державного технологічного університету та інших.

 Закордонне стажування доцента кафедри бухгалтерського обліку А.О. Литвиненко Закордонне стажування доцента кафедри бухгалтерського обліку А.О. Литвиненко

Метою стажування були інтеграція професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України в міжнародну академічну спільноту та набуття компетенцій з публікаційної та проектної діяльності з урахуванням досвіду країн Євросоюзу. Стажування тривало 72 години та складалося з 2 модулів: «Публікації в західних журналах: теорія та практика» та «Управління проектами та грантовою діяльністю в освітніх організаціях».

Під час стажування лекції читали доктора наук: Dr. Wadim Strielkowski, PhD, Research Associate, University of Cambridge; Dr. Richard Olehla, PhD, Akcent Colledge of Prague; Dr. Inna Cabelkova, PhD, Charles University in Prague, Faculty of Humanities; Dr. Cezary Kwatkowski, PhD, University of Wroclaw; Prof. Anetta Zielinska, PhD, University of Wroclaw, а також д.е.н., професор Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, зав. кафедри «Економіка та підприємництво» Державного економіко-технологічного університету транспорту (Україна). Поряд з основною програмою стажування доцент Литвиненко А.О. прийняла участь у міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» та отримала сертифікат.

 Закордонне стажування доцента кафедри бухгалтерського обліку А.О. Литвиненко Закордонне стажування доцента кафедри бухгалтерського обліку А.О. Литвиненко
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика