Menu

Співпраця навчальних закладів щодо удосконалення професійної освіти майбутніх бухгалтерів та аудиторів

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку доктор економічних наук, професор  Пилипенко Андрій Анатолійович взяв участь у роботі круглих столів, присвячених розвитку професійної освіти майбутніх обліковців. Подібна співпраця гарантує підвищення якості підготовки студентів облікового профілю.

Компетентнісна модель підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування»

9 листопада 2017 року на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі у партнерстві з Головним управлінням Державної фіскальної служби України в Харківській області, Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща) та багатьма іншими представниками роботодавців було проведено круглий стіл «Компетентнісна модель підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування». Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця була представлена виступом її завідувача, який представив доповідь на тему "Проблеми розробки та персективи удосконалення стандарту вищої освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування".

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів і аудиторів: тренди сучасності

8 грудня 2017 року на базі Національного технічного університету "Харківсьий політехнічних інситут" відбувся круглий стіл "Бізнес-освіта бухгалтерів і аудиторів: тренди сучасності". Організатором круглого стола постала кафедра економічного аналізу та бухгалтерського обліку НТУ "ХПІ" у партнерстві з  із всеукраїнською Громадською спілкою «Палата аудиторів та бухгалтерів України» та ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів». В роботі круглого стола також приймали участь представники кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Зокрема завідувач кафедри проф.  А.А. Пилипенко розповідав про особливості імплементації нового стандарту освіти в практику підготовці обліковців в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та висвітлював особливості доведення вимог такої підготовки до стандартів Привелійованого інституту управлінських бухгалтерів (СIMA). 

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

Бізнес-освіта бухгалтерів, CIMA, Інститут привілійованих бухгалтерів

 

Отримані під час роботи круглих столів здобутки будуть використані для вдосконалення підходовки фахівців з обліку і оподаткування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Дякуємо організатором цих двох заходів за запрошення до участі та цікаву дискусію. Особливо цінним з точки зору удосконалення освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця є прийняття положень резолюції круглого столу "Бізнес-освіта бухгалтерів і аудиторів: тренди сучасності". Дана резолюція налогошує, що формування конкурентних переваг вищої освіти в Україні можливе за таких умов:

1. Науково обґрунтувати доцільність формування української моделі бізнес-освіти, поєднуючи кращий світовий досвід і практичні напрацювання вищих навчальних закладів у процесі роботи з українським бізнесом.

2. Підтримати активізацію вищих навчальних закладів України в напрямку акредитації за міжнародними програмами з підготовки бухгалтерів (АССА, СІМА, ICFM тощо). Міжнародна сертифікація студентів забезпечить їм високу конкурентоспроможність на ринку праці. Стратегічне партнерство університетів з міжнародними професійними асоціаціями забезпечить відповідність міжнародним та національним професійним стандартам якості освіти.

3. Визнати міжнародні критерії до професійного бухгалтера й аудитора та впровадити їх в Україні, сприяти прийняттю національної програми сертифікації бухгалтерів та введенню в українське правове поле поняття «професійний бухгалтер».

4. Визнати необхідність активізувати такі напрями діяльності вищих навчальних закладів України як короткострокові семінари та тренінги, присвячені актуальним питанням управлінського обліку, оподаткування, аудиту, МСФЗ, а також проведення консалтингу й навчання безпосередньо на підприємствах, що допоможе їх спеціалістам самостійно оновлювати обліково-аналітичні процеси і застосувати на практиці отримані знання.

5. Вважати позитивним налагодження подальшої співпраці вітчизняних вищих навчальних закладів та компаній в частині реалізації програм партнерства, що дозволить не перенавчати молодих співробітників (колишніх випускників ВНЗ) у той час, коли вони вже працюють, а підключитися до цього процесу ще на етапі навчання в університеті.

6. Запровадити співпрацю ВНЗ та вітчизняного бізнесу щодо розробки паспорту професій, в якому детально описати знання і вміння, необхідні фахівцю зі спеціальності «Облік і оподаткування», що будуть враховані в начальних програмах дисциплін підготовки бакалаврів та магістрів з цієї спеціальності.

7. Визначити важливість спрямування зусиль вищих навчальних закладів щодо одержання грантової підтримки від європейських і світових грантових фондів на розвиток взаємодії бізнес-співтовариства, громадських організацій та університетів. Такі форми активної взаємодії допоможуть побороти істотні протиріччя необхідної комбінації бізнес-університетів, сприяють покращенню співробітництва з метою розвитку й підвищення ефективності підприємництва, будуть корисні для реалізації міжнародних проектів за участю суб'єктів потрійного партнерства.

8. Визнати важливість інтеграції ідей бухгалтерського обліку у шкільне середовище (старша школа) шляхом створення програм розвитку молоді, які охоплюватимуть реалізацію проектів учнями старших класів, можливість для учнів (9-11 класів) брати участь в університетських заходах, днях відкритих дверей, конференціях тощо.

9. Активізувати на базі університетів діяльність наукових гуртків та клубів (за різними науковими спрямуваннями, інтересами, проблемами), проведення зустрічей із відомими практиками, громадськими діячами, що дозволить мотивувати студентів до досягнення успіху за прикладом авторитетних особистостей.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика